AMIS Tuyển dụng

AMIS Tuyển dụngFree

R54.1for iPhone, iPad and more
MISA JSC
Developer
43.1 MB
Size
Mar 2, 2020
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
AMIS Tuyển dụng Screenshots
AMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng poster
AMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng posterAMIS Tuyển dụng poster

About AMIS Tuyển dụng

Tuyển dụng (AMIS RECRUIT) là ứng dụng tiếp theo được xây dựng trên nền tảng AMIS Platform. Được xây dựng trên một nền tảng tích hợp nhiều ứng dụng hỗ trợ cho hoạt động quản trị toàn diện của doanh nghiệp, ứng dụng AMIS Tuyển dụng sẽ hỗ trợ:
Chuyên viên tuyển dụng::
• Nhân thông báo ngay khi có ứng viên mới ứng tuyển vào Công ty.
• Theo dõi và quản lý toàn bộ lịch phỏng vấn của cá nhân.
• Đánh giá và cập nhật trạng thái cho ứng viên một cách nhanh chóng, dễ dàng.
• Gọi điện, gửi email cho ứng viên ngay trên thiết bị di động.
• Dễ dàng trao đổi với các thành viên khác trong hội đồng tuyển dụng về ứng viên.
Hội đồng tuyển dụng:
• Dễ dàng thực hiện đánh giá ứng viên theo yêu cầu của chuyên viên tuyển dụng
• Trao đổi, bình luận về ứng viên chỉ bằng vài thao tác.
• Nắm bắt được tình hình tuyển dụng ngay trên thiết bị di dộng.
AMIS Tuyển dụng sẽ thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của bạn trong hoạt động tuyển dụng và tìm kiếm nhân tài.
Show More

What's New in the Latest Version R54.1

Last updated on Aug 16, 2023
Old Versions
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
Show More
Version History
R54.1
Aug 16, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R54
Aug 3, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R53
Jul 19, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R52
Jun 28, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R51.2
May 30, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R51.1
May 26, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R51
May 24, 2023
Cải tiến đánh giá ứng viên.
R50.2
May 10, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R50.1
May 9, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R50
May 4, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R49.1
Apr 22, 2023
Cải tiến giao diện đánh giá ứng viên.
R49
Apr 11, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R47
Mar 14, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R46.1
Mar 9, 2023
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R43
Dec 9, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R40
Nov 1, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R37
Aug 17, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R35
Jul 8, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R33.1
Jun 15, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R30
Apr 13, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng
R28
Feb 24, 2022
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng ứng dụng
R24
Dec 9, 2021
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R23
Nov 18, 2021
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R21
Oct 21, 2021
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.
R20
Sep 25, 2021
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng.

AMIS Tuyển dụng FAQ

Click here to learn how to download AMIS Tuyển dụng in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of AMIS Tuyển dụng.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
AMIS Tuyển dụng supports English, Vietnamese

AMIS Tuyển dụng Alternative

You May Also Like

Get more from MISA JSC