Beetrack

BeetrackFree

3.4.12for iPhone, iPad and more
9.9
1 Ratings
CLAVIS AUREA COMPANY LIMITED
Developer
89.3 MB
Size
Dec 15, 2017
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Beetrack Screenshots
Beetrack posterBeetrack posterBeetrack poster
Beetrack posterBeetrack poster

About Beetrack

BeeTrack là ứng dụng độc lập trên nền tảng iOS –cho phép người dùng kiểm kê tài sản nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn bằng các thiết bị cầm tay di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng.

* Lợi ích:
- Tiết kiệm thời gian: Đối chiếu tài sản kiểm kê chỉ trong 5-7 giây.
- Theo dõi tiến độ khoa học: Chức năng phân ngày kiểm kê giúp theo dõi tiến độ kiểm kê.
- Chính xác: Đối chiếu tài sản bằng chức năng quét mã vạch của smart phone/ tablet mang lại kết quả chính xác tối đa.
- Kết quả kiểm kê đúng quy định: Hiển thị kết quả Mất/ Còn; hỗ trợ ghi chú tình trạng và sự thay đổi phòng ban của tài sản.
Show More

What's New in the Latest Version 3.4.12

Last updated on May 26, 2023
Old Versions
- Sửa lỗi đăng nhập
Show More
Version History
3.4.12
May 26, 2023
- Sửa lỗi đăng nhập
3.4.11
May 11, 2023
- Fix bug login
3.4.9
Apr 13, 2023
- Fix bug, cải thiện tốc độ app
3.4.8
Nov 1, 2022
- Sửa lỗi hiện thị sai số "Số lượng yêu cầu" trong dashboard
3.4.7
Oct 26, 2022
- Thêm tính năng báo cáo mất mát đổ vỡ.
- Sửa lỗi hiển thị sai số trong trang dashboard
3.4.5
Jul 31, 2022
- Quét barcode bằng camera trước
3.4.4
Dec 6, 2020
Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
3.4.3
Oct 1, 2020
- Sửa lỗi khi luân chuyển nhanh và thay đổi nhanh trạng thái của tài sản.
3.4.2
Aug 9, 2020
- Sửa lỗi và cải thiện hiêu năng
3.4.1
Jun 22, 2020
- Thêm tính năng lịch trìn, theo dõi các công việc và yêu cầu theo định dạng lịch
- Sửa lỗi và cải thiện hiêu năng
3.3.13
Mar 16, 2020
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa lỗi hiển thị bộ lọc vị trí
3.3.12
Jan 20, 2020
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Thêm yêu cầu sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và luân chuyển
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi trong tính năng vận hành
3.3.11
Dec 14, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Thêm yêu cầu sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và luân chuyển
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi trong tính năng vận hành
3.3.9
Nov 17, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Thêm yêu cầu sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng và luân chuyển
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi trong tính năng vận hành
3.3.6
Oct 21, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi trong tính năng vận hành
3.3.5
Oct 12, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi trong tính năng vận hành
3.3.4
Oct 6, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi trong tính năng vận hành
3.3.3
Sep 11, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Thêm thông tin "Nhà cung cấp" (supplier) trong thông tin tài sản
- Sửa lỗi hiển thị trên trang lịch sử tài sản
3.3.2
Sep 2, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Thêm thông tin "Nhà cung cấp" (supplier) trong thông tin tài sản
- Sửa lỗi hiển thị trên trang lịch sử tài sản
3.3.1
Aug 6, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Sửa một số lỗi hiển thị
- Thêm chức năng tạo và quản lý công việc, yêu cầu, và quản lý lịch bảo trì bảo dưỡng
3.3.0
Aug 1, 2019
Cảm ơn bạn vì đã sử dụng BeeTrack. bản cập nhật lần này bao gồm:
- Cải thiện hiệu năng
- Hỗ trợ một số máy chủ nội bộ
- Sửa một số lỗi hiển thị
- Thêm chức năng tạo và quản lý công việc, yêu cầu, và quản lý lịch bảo trì bảo dưỡng
3.2.3
Jun 29, 2019
- Cải thiện hiệu năng
- Hỗ trợ một số máy chủ nội bộ
3.2.2
Jun 13, 2019
- Sửa một số lỗi
- Cải thiện hiệu suất
3.2.1
Jun 1, 2019
- Sửa một số lỗi
- Cải thiện hiệu suất
3.1.3
Apr 15, 2019
- Update new UI
- Add notification for audit
- fix bugs

Beetrack FAQ

Click here to learn how to download Beetrack in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Beetrack.
iPhone
Requires iOS 13.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 13.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 13.0 or later.
Beetrack supports English, Vietnamese

Beetrack Alternative

You May Also Like

Get more from CLAVIS AUREA COMPANY LIMITED