DSVH Triều Nguyễn

DSVH Triều Nguyễn

Free
1.3for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
DSVH Triều Nguyễn Screenshots
DSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn poster
DSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn posterDSVH Triều Nguyễn poster

About DSVH Triều Nguyễn

Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt Nam, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn đã để lại cho dân tộc những di sản văn hóa vô cùng phong phú và mang giá trị đặc biệt.

Ứng dụng "DSVH Triều Nguyễn" là ứng dụng nhằm bảo tồn và giới thiệu về các di sản văn hoá Triều Nguyễn. Giúp cho mọi người có được cái nhìn tổng thể về các di tích vật thể và phi vật thể của Triều Nguyễn để lại.

Các chức năng chính:
* Hiển thị bản đồ tổng quang về các di tích.
* Giới thiệu về Kinh Thành Huế.
* Hiển thị video giới thiệu về các di tích có thuyết minh của hướng dẫn viên.
* Hiển thị các di sản phi vật thể.
* Thông tin về các sự kiện của Festival.
* Thông tin về giá vé tham quan, xe điện, hướng dẫn viên.

Các địa điểm sẽ được cập nhật sớm:
* Lăng vua Gia Long
* Lăng vua Minh Mạng
* Lăng vua Thiệu Trị
* Lăng vua Tự Đức
* Lăng vua Dục Đức
* Lăng vua Hiệp Hoà
* Lăng vua Kiến Phúc
* Lăng vua Hàm Nghi
* Lăng vua Đồng Khánh
* Lăng vua Thành Thái
* Lăng vua Duy Tân
* Lăng vua Khải Định
* Đàn Nam Giao
* Đàn Xã Tắc
* Chùa Thiên Mụ

Mọng nhận được sự góp ý của mọi người để hoàn thiện ứng dụng. Mọi thông tin xin liên hệ email huesoftmobi@gmail.com.
Show More

What's New in the Latest Version 1.3

Last updated on Apr 7, 2018
Old Versions
Các chức năng chính:
* Hiển thị bản đồ tổng quang về các di tích.
* Giới thiệu về Kinh Thành Huế.
* Hiển thị video giới thiệu về các di tích có thuyết minh của hướng dẫn viên.
* Hiển thị các di sản phi vật thể.
* Thông tin về các sự kiện của Festival.
* Thông tin về giá vé tham quan, xe điện, hướng dẫn viên.
Show More
Version History
1.3
Apr 7, 2018
Các chức năng chính:
* Hiển thị bản đồ tổng quang về các di tích.
* Giới thiệu về Kinh Thành Huế.
* Hiển thị video giới thiệu về các di tích có thuyết minh của hướng dẫn viên.
* Hiển thị các di sản phi vật thể.
* Thông tin về các sự kiện của Festival.
* Thông tin về giá vé tham quan, xe điện, hướng dẫn viên.

DSVH Triều Nguyễn FAQ

Click here to learn how to download DSVH Triều Nguyễn in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of DSVH Triều Nguyễn.
iPhone
iPad
DSVH Triều Nguyễn supports English

DSVH Triều Nguyễn Alternative

You May Also Like

Get more from Dung Truong Dinh