eb админ

eb админ


easybook reservation system


Free

1.3.6for iPhone, iPod touch
Simonas Cards EOOD
Developer
28.9 MB
Size
Oct 31, 2023
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
eb админ Screenshots
eb админ postereb админ postereb админ postereb админ postereb админ postereb админ postereb админ poster

About eb админ

eb админ Ви дава иновативно и уникално решение за цялостно управление на Вашия обект.
Управлението на Вашия бизнес вече е по-ефективно, лесно и мобилно!
- Управление на вътрешните ви резервации и цялостния график на извършваните услуги в обекта Ви - интегрирано с резервациите от клиенти през интернет.
- Контролиране натовареността на графика на Вашите служители не само в предпочитаните часове от деня, но и в ненатоварените периоди -на редовни или промо цени.
- От резервационната система, можете да изпращате индивидуално съобщение до клиентите и служителите си, както и да съхранявате онлайн бележки и коментари свързани с клиент ползвал услугите Ви.
- Индивидуални нива на достъп до функционалностите на системата – за собственици, служители, регистратори и т.н.
Show More

What's New in the Latest Version 1.3.6

Last updated on Oct 31, 2023
Old Versions
Bugfixes
Show More
Version History
1.3.6
Oct 31, 2023
Bugfixes
1.3.4
Mar 10, 2023
+ Fixed push notifications handling
+ Other minor bug fixes
1.3.3
Jan 15, 2023
Оправени бъгове
1.3.2
Jan 14, 2023
Оправени бъгове
1.3.1
Jan 5, 2023
Bug fixes.
1.2.3
Aug 25, 2021
Bug fixes
1.2.2
Aug 21, 2021
Bug fixes
1.1.1
Mar 9, 2020
* изцяло обновен екран "Дневен График"
* оправени бъгове
1.0.3
Nov 19, 2019
* Оправени бъгове
1.0.1
Sep 30, 2019
* Оправени бъгове
1.0.0
Jul 30, 2019
* Оправени бъгове
0.9.3
Apr 1, 2019
* Създаване на график
* Изтриване на график
* Разлини малки подобрения
* Оправени бъгове
0.9.2
Feb 28, 2019
* Нотификации
* Оправени бъгове
* Различни подобрения
0.9.1
Feb 25, 2019

eb админ FAQ

Click here to learn how to download eb админ in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of eb админ.
iPhone
Requires iOS 13.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 13.0 or later.
eb админ supports English

eb админ Alternative

You May Also Like