Gulf BBS

Gulf BBSFree

1.2for iPhone, iPad and more
Thouchapol Sirichaiyongboon
Developer
9.1 MB
Size
Dec 13, 2017
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Gulf BBS Screenshots
Gulf BBS posterGulf BBS posterGulf BBS posterGulf BBS posterGulf BBS poster
Gulf BBS posterGulf BBS posterGulf BBS posterGulf BBS posterGulf BBS poster

About Gulf BBS

เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานภายในองค์กร บันทึกการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานและองค์กร โดยโปรแกรมต้องใช้งานผ่านระบบออนไลน์ได้ ที่สามารถแก้ไขในส่วนที่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลบ่อยๆ ได้ โปรแกรมสามารถกำหนดรหัสผ่านและสิทธิการเข้าใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง บันทึกการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย ด้วยการแจ้งเตือน-ชมเชย-อ่าน ตรวจสอบจำนวนสถิติการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยประจำเดือน ได้ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการเข้าใช้งานระบบเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน จึงจะสามารถเข้าใช้บริการต่างๆ ในระบบออนไลน์ได้ จากการสำรวจความต้องการเบื้องต้น การพัฒนา Gulf Behavior-Based Safety Software ต้องรองรับการใช้งานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับภายในโรงไฟฟ้า ระบบต้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เน้นการออกแบบระบบให้ใช้งานได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ทั้งรูปแบบของ Web Base Application (Website) และ รูปแบบของ Mobile Application (พัฒนาเป็น iOS App สนับสนุนการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ iOS)
Show More

What's New in the Latest Version 1.2

Last updated on Jul 12, 2018
Old Versions
แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

อัพเดทความปลอดภัย (Security Update)
Show More
Version History
1.2
Jul 12, 2018
แอปนี้ได้รับการอัปเดตโดย Apple ให้แสดงไอคอนแอป Apple Watch แล้ว

อัพเดทความปลอดภัย (Security Update)
1.1
Jan 9, 2018
แก้ไขข้อผิดพลาดในส่วนของการอัพโหลดรูปถ่าย
1.0
Dec 12, 2017

Gulf BBS FAQ

Click here to learn how to download Gulf BBS in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Gulf BBS.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
Gulf BBS supports English

Gulf BBS Alternative

You May Also Like

Get more from Thouchapol Sirichaiyongboon