hearme station

hearme stationFree

3.0.5for iPhone, iPad and more
Thuc Vu Xuan
Developer
25.7 MB
Size
Aug 24, 2023
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
hearme station Screenshots
hearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station poster
hearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station posterhearme station poster

About hearme station

hearme station là một thành phần của hệ thống hearme, được cài đặt trên thiết bị di động. Khách hàng gửi phản hồi về dịch vụ sản phẩm bằng cách tương tác qua phần mềm hearme station.
Về hệ thống hearme:
hearme là hệ thống gửi ý kiến phản hồi, đo lường sự hài lòng của khách hàng, sử dụng tại các điểm bán hàng, điểm cung cấp dịch vụ, điểm dịch vụ hành chính. Đây là công cụ hỗ trợ quản trị doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, vẫn được các doanh nghiệp trong danh sách Forbes Top 500 sử dụng.
Sử dụng hearme có thể giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu 140% lần, giảm chi phí bán hàng ở mức thấp nhất. Hệ thống phản hồi hearme là công cụ để sản xuất sản phẩm / dịch vụ khách hàng mong muốn.

Đối với khách hàng
- Có thêm kênh để phán ánh chất lượng dịch vụ, sản phẩm
- Tiếng nói của khách hàng được lắng nghe
- Khách hàng được tôn trọng

Đối với doanh nghiệp
- Đảm bảo 100% khả năng thấu hiểu suy nghĩ của khách hàng ngay lập tức, mọi lúc, mọi nơi
- Thấu hiểu thị trường từ các phân tích dữ liệu phản hồi
- Kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng
- Mang lại cơ hội thành công trên thị trường

Quan hệ khách hàng – doanh nghiệp
- Tương tác giữa khách hàng và doanh nghiệp chưa bao giờ dễ dàng hơn thế
- Sớm thấu hiểu và giải quyết sự cố một cách dễ dàng


Các tính năng hệ thống:
- Linh hoạt tạo mọi dạng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
- Hiển thị câu hỏi dạng ảnh hoặc văn bản
- Thể hiện nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trên màn hình khảo sát
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng:
o CSAT: đại diện cho mức độ hài lòng của khách hàng
o NPS: đại diện cho mức độ lan tỏa của sản phẩm, thương hiệu
o CES: đại diện cho chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
o FLX: Câu hỏi với số mức hài lòng linh hoạt từ 2-11
- Hỏi khách hàng lý do hài lòng hay không hài lòng theo các tiêu chí tạo nên sản phẩm
- Đưa ra các chương trình thưởng điểm cho khách hàng hoàn thành việc gửi phản hồi – mục đích để khuyến khích khách hàng gửi phản hồi về doanh nghiệp
- Cài đặt logo riêng biệt của doanh nghiệp trên thiết bị đầu cuối
- Thiết lập không giới hạn câu hỏi phụ cho câu hỏi đánh giá chính
- Cập nhật thông tin quản trị cho các phản hồi
- Quản lý việc thưởng điểm cho khách hàng.
- Các phân tích dữ liệu đa dạng
Show More

What's New in the Latest Version 3.0.5

Last updated on Aug 24, 2023
Old Versions
- Giới hạn điều kiện lưu trữ và gửi dữ liệu
- Tự động hiển thị bàn phím cho câu hỏi mở, thông tin liên hệ
- Nâng cấp giao diện loại khảo sát biểu mẫu, tính toán mức độ nghiêm trọng của phản hồi
- Cải thiện hiệu năng gửi lại đánh giá trong bộ đệm
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS, CES 2.0 và FLX
Show More
Version History
3.0.5
Aug 24, 2023
- Giới hạn điều kiện lưu trữ và gửi dữ liệu
- Tự động hiển thị bàn phím cho câu hỏi mở, thông tin liên hệ
- Nâng cấp giao diện loại khảo sát biểu mẫu, tính toán mức độ nghiêm trọng của phản hồi
- Cải thiện hiệu năng gửi lại đánh giá trong bộ đệm
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS, CES 2.0 và FLX
3.0.3
Mar 28, 2023
- Tự động hiển thị bàn phím cho câu hỏi mở, thông tin liên hệ
- Nâng cấp giao diện loại khảo sát biểu mẫu, tính toán mức độ nghiêm trọng của phản hồi
- Cải thiện hiệu năng gửi lại đánh giá trong bộ đệm
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS, CES 2.0 và FLX
3.0.0
Dec 19, 2022
- Nâng cấp giao diện loại khảo sát biểu mẫu, tính toán mức độ nghiêm trọng của phản hồi
- Cải thiện hiệu năng gửi lại đánh giá trong bộ đệm
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hiển thị lời xin lỗi, cám ơn theo kết quả đánh giá
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS, CES 2.0 và FLX
2.6.1
Aug 26, 2022
- Cải thiện hiệu năng gửi lại đánh giá trong bộ đệm
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hiển thị lời xin lỗi, cám ơn theo kết quả đánh giá
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS, CES 2.0 và FLX
2.6.0
Jul 25, 2022
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS,CES 2.0 và FLX
2.5.1
May 7, 2022
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS,CES 2.0 và FLX
2.5.0
Jul 8, 2021
- Thêm khảo sát “Hiển thị thông tin” – thiết kế màn hình giới thiệu
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Đo chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS,CES 2.0 và FLX
2.3.2
Mar 19, 2021
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.3.1
Mar 5, 2021
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file dữ liệu
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.3.0
Dec 17, 2020
- Thêm khảo sát “FILE ĐÍNH KÈM” cho phép gửi ảnh và file dữ liệu
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.2.2
Sep 21, 2020
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.2.1
Sep 14, 2020
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.2.0
Sep 10, 2020
- Hiển thị màu chủ đạo theo cấu hình
- Xoay màn hình linh hoạt ngang hoặc dọc
- Thêm khảo sát dạng biểu mẫu nhiều trường thông tin
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.1.1
Jul 10, 2020
- Cấu hình khảo sát: bắt buộc trả lời, hiển thứ tự đánh giá ngược
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
- Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
- Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.1.0
May 19, 2020
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Hàn
- Hiển thị lời xin lỗi nếu khách hàng đánh giá kém
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
- Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
- Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
- Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
- Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.0.5
Mar 26, 2020
-Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
-Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
-Phát lời cảm ơn khi khách hàng kết thúc gửi phản hồi
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
-Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
-Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
-Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
-Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.0.4
Mar 11, 2020
-Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
-Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
-Phát lời cảm ơn khi khách hàng kết thúc gửi phản hồi
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
-Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
-Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
-Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
-Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.0.3
Mar 6, 2020
-Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Nga và tiếng Trung
-Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
-Phát lời cảm ơn khi khách hàng kết thúc gửi phản hồi
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
-Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
-Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
-Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
-Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.0.2
Feb 13, 2020
- Kiểm soát quá trình khởi động và thông báo lỗi
- Phát lời cảm ơn khi khách hàng kết thúc gửi phản hồi
- Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
- Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
- Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
- Đặt logic rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
- Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
- Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
2.0.1
Jan 2, 2020
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme: Cơ bản, thương mại điện tử và hành chính công
-Tự động kiểm tra kết nối và Internet hoàn tất khởi động ứng dụng
-Khảo sát chọn một dạng ảnh: cho phép đi thẳng tới màn hình tiếp theo
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
-Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
-Cập nhật thông tin mã vùng thời gian của phản hồi
-Cá biệt hóa tên gọi các mức đánh giá
-Hiển thị màn hình giải thích các tiêu chí đánh giá
-Đặt logic rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
-Hiển thị ảnh nền hỗ trợ khả năng nhận diện thương hiệu
-Khảo sát FLX cho phép đặt mức đánh giá mong muốn
-Đồng bộ và hiển thị chào mừng khách hàng gửi phản hồi
-Khảo sát phụ về thông tin liên hệ
-Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
-Hiển thị câu hỏi dạng ảnh hoặc văn bản
-Thể hiện nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trên màn hình khảo sát
-Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
-Hỏi khách hàng lý do hài lòng hay không hài lòng theo các tiêu chí tạo nên sản phẩm
2.0.0
Nov 25, 2019
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme: Cơ bản, thương mại điện tử và hành chính công
-Tự động kiểm tra kết nối Internet và hoàn tất khởi động ứng dụng
-Khảo sát chọn một dạng ảnh: cho phép đi thẳng tới màn hình tiếp theo
-Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
-Đặt logic rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
-Linh hoạt tạo mọi luồng khảo sát để hỏi khách hàng, từ đơn giản đến phức tạp
-Đo được ba chỉ số chính cho việc quản trị trải nghiệm khách hàng: CSAT, NPS và CES 2.0
1.9.6
Oct 24, 2019
- Tự động kiểm tra kết nối Internet hoàn tất khởi động ứng dụng
- Khảo sát chọn một dạng ảnh: cho phép đi thẳng tới màn hình tiếp theo
- Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
- Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
- Cập nhật thông tin mã vùng thời gian của phản hồi
- Cá biệt hóa tên gọi các mức đánh giá
- Hiển thị màn hình giải thích các tiêu chí đánh giá
1.9.3
Sep 25, 2019
- Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
- Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
- Cập nhật thông tin mã vùng thời gian của phản hồi
- Cá biệt hóa tên gọi các mức đánh giá
- Hiển thị màn hình giải thích các tiêu chí đánh giá
- Đặt logic rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
- Hiển thị ảnh nền hỗ trợ khả năng nhận diện thương hiệu
- Khảo sát FLX cho phép đặt mức đánh giá mong muốn
1.9.2
Sep 19, 2019
-Hiển thị khảo sát theo cấu hình theme
-Đồng bộ thông tin mở rộng cho phản hồi từ hệ thống tích hợp
-Cập nhật thông tin mã vùng thời gian của phản hồi
-Cá biệt hóa tên gọi các mức đánh giá
-Hiển thị màn hình giải thích các tiêu chí đánh giá
-Đặt logic rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
-Hiển thị ảnh nền hỗ trợ khả năng nhận diện thương hiệu
-Khảo sát FLX cho phép đặt mức đánh giá mong muốn
1.9.0
Aug 26, 2019
- Cá biệt hóa tên gọi các mức đánh giá
- Hiển thị màn hình giải thích các tiêu chí đánh giá
- Đặt logic rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
- Hiển thị ảnh nền hỗ trợ khả năng nhận diện thương hiệu

hearme station FAQ

Click here to learn how to download hearme station in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of hearme station.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
hearme station supports English

hearme station Alternative

You May Also Like

Get more from Thuc Vu Xuan