Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Lịch Khám Screenshots
Lịch Khám posterLịch Khám posterLịch Khám posterLịch Khám poster

About Lịch Khám

Chúng tôi đưa bệnh nhân đầu tiên, phát triển các mối quan hệ lâu dài giữa bác sĩ và bệnh nhân và cung cấp cho các gia đình sự an tâm thông qua việc chăm sóc tinh thần và chăm sóc toàn thân. Với con mắt tương lai, chúng tôi cam kết đổi mới cách thức để cải thiện sức khoẻ của thế giới.
Show More

What's New in the Latest Version 1.9.6

Last updated on Dec 18, 2018
Old Versions
Cải thiện tốc độ hệ thống Sửa lỗi đăng nhập ứng dụng
Show More
Version History
1.9.6
Nov 16, 2018
Cải thiện tốc độ hệ thống Sửa lỗi đăng nhập ứng dụng

Lịch Khám FAQ

Click here to learn how to download Lịch Khám in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Lịch Khám.
iPhone
Lịch Khám supports English

Lịch Khám Alternative

You May Also Like

Get more from bdata company limited