PRO.4 PND

PRO.4 PNDFree

3.2.3for iPhone, iPod touch
Pro-Bit PRO.4 d.o.o.
Developer
25 MB
Size
Mar 24, 2022
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
PRO.4 PND Screenshots
PRO.4 PND posterPRO.4 PND posterPRO.4 PND posterPRO.4 PND poster

About PRO.4 PND

Aplikacija pomoč na domu je namenjena vodenju evidence opravljenih storitev za posameznega uporabnika pomoči na domu,pripravo polavtomatskega plana dela za posamezno socialno oskrbovalko po uporabnikih.
Skozi aplikacijo se zavajajo vloge za sprejem, sprejem udeležencev, vnos opravljenih storitev. Evidenca socialnih oskrbovalcev in občin kjer se izvajajo storitve pomoči na domu po sklenjeni pogodbi. Na podlagi opravljenih storitev izvedemo obračun in izpišemo fakture, eračune,trajnike ter različna prednastavljena poročila.
Program obsega naslednje akcije:
• Možnost vodenja evidence o prejetih vlogah za sprejem v pomoč na domu
• Sprejem v pomoč na domu
• Zaključevanje prejete vloge ali sprejetega udeleženca
• Pregled svojcev
• Pregled plačnikov
• Evidentiranje strukture in obsega storitev, načina uveljavitve
• Evidentiranje socialnih pravic/izdanih odločb
• Vnos in pregled opravljenih storitev
• Evidentiranje željene socialne oskrbovalke po uporabniku in čas obiska
• Pripravo plana po občini/socialni oskrbovalki/uporabniku
• Izdelava obračuna
• Izdelava faktur
• Izdelava dobropisov/bremepisov
• Mobilno potrjevanje opravljenih storitev
• Spremljanje prehodov po posamezni socialni oskrbovalki med uporabniki

Za dodatne informacije nas kontaktirajte:
Pro-bit programska oprema d.o.o.
Stari trg 15
3210 Slov. Konjice
Tel. 03 757 39 00
Show More

What's New in the Latest Version 3.2.3

Last updated on Mar 24, 2022
Old Versions
- minor fixes
Show More
Version History
3.2.3
Mar 24, 2022
- minor fixes
3.2.1
Jul 30, 2021
- Manjši popravki
3.2.0
Jul 28, 2021
- Manjši popravki
3.1.7
May 19, 2021
- Manjši popravki
3.1.6
Apr 30, 2021
- Manjši popravki
3.1.5
Apr 3, 2021
- Manjši popravki
3.1.4
Mar 15, 2021
- Manjši popravki
3.1.3
Oct 6, 2020
- Manjši popravki
3.1.1
Jul 2, 2020
- Manjši popravki
2.1.3
Jun 21, 2019
- Splošne izboljšave
2.1.1
May 14, 2019
- Popravek prikaza in vnosa odsotnih uporabnikov
- Splošne izboljšave
2.1.0
Mar 6, 2019
- Omogočen vnos samostojnih storitev,
- Omogočeno beleženje dogodkov brez definiranega vozila,
- Ob vnosu nepravočasne odsotnosti, zapis sedaj evidentiramo tudi v zgodovino beleženja oskrbovalca,
- Izboljšava prikaza šifranta dodatnih storitev,
- Splošne izboljšave.
2.0.9
Jan 23, 2019
- Lažji vnos nepravočasne odsotnosti,
- Nastavljiv vrstni red statusov,
- Nastavljiv nabor statusov v posameznih statusih,
- Samodejni izbor statusa za zaključek dela pri uporabniku, v primeru, da je možen samo en,
- Izboljšava obveščanja o spremembah,
- Prikaz realizacije v administratorskem profilu,
- Splošne izboljšave.
2.0.8
Jan 9, 2019
Some improvements and bug fixes
2.0.7
Dec 31, 2018
Some improvements and bug fixes
2.0.6
Nov 20, 2018
- Dodano: Sedaj lahko oskrbovalci na terenu povežejo NFC nalepko in uporabnika (Pogoj: servisna nastavitev),
- Dodano: Obveščanje o spremembah na planu (spremembe, ki so vnešene skozi mobilno aplikacijo),
- Razdelitev po OE: seznami oskrbovalcev se primerno prikazujejo skozi celotno aplikacijo,
- Tedenski prikaz plana se prilagaja servisni nastavitvi,
- Dodelana povezava s potnimi nalogi in izborom avtomobila (Pogoj: vključen modul 'Potni nalogi' in servisna nastavitev),
- Splošne izboljšave.
2.0.5
Oct 2, 2018
- Preventivna izboljšava pri začetku/zaključevanju dela pri uporabniku,
- Preventivno zaklepanje opombe na posameznem zapisu + možnost odklepanja,
- Izboljšana prijava za oskrbovalce - aplikacija si sedaj zapomni uporabniško ime in geslo za nedoločen čas,
- Odsotni uporabniki so označeni bolj izrazito,
- Označevanje uporabnika, pri katerem je potrebno prevzeti ključ,
- Izredni dogodki.
2.0.3
Aug 27, 2018
- Pregled in urejanje kontaktnih podatkov v administratorskem profilu,
- Možnost odčitavanja in shranjevanja NFC šifre v administratorskem profilu,
- Dodajanje in spreminjanje planiranih obiskov v administratorskem profilu,
- Dodajanje in spreminjanje obiskov za uporabnike (ali skupino), ki niso v administratorski skupini,
- Evidentiranje prisotnosti oskrbovalcev z odčitavanjem NFC nalepk,
- Splošne izboljšave v načinu brez povezave,
- Splošne izboljšave glede uporabnosti aplikacije.
2.0.2
Jun 15, 2018
Small changes and bug fixes
2.0.1
May 9, 2018

PRO.4 PND FAQ

Click here to learn how to download PRO.4 PND in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of PRO.4 PND.
iPhone
Requires iOS 10.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 10.0 or later.
PRO.4 PND supports English

PRO.4 PND Alternative

You May Also Like

Get more from Pro-Bit PRO.4 d.o.o.