Quan Ly Tai Lieu

Quan Ly Tai LieuFree

1.8.7for iPhone, iPad and more
MISA JSC
Developer
55.2 MB
Size
Oct 20, 2022
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Quan Ly Tai Lieu Screenshots
Quan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu poster
Quan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu posterQuan Ly Tai Lieu poster

About Quan Ly Tai Lieu

eOffice là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái quản trị doanh nghiệp MISA AMIS. Ứng dụng eOffice giúp quản lý và sắp xếp toàn bộ tài liệu trong doanh nghiệp một cách hiệu quả hướng đến văn phòng không giấy tờ. Với eOffice, các quy trình sẽ được số hóa khiến việc phê duyệt, phân công tài liệu được thực hiện nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi.
eOffice hỗ trợ người dùng xử lý công việc với các tính năng nổi bật:
- Phân công, phê duyệt, ký văn bản tài liệu một cách linh hoạt
- Quản lý tra cứu thông tin một cách chính xác
- Báo cáo số liệu văn bản một cách trực quan
- Thiết lập chữ ký theo hình thức vẽ tay hoặc hình ảnh dễ dàng
- Nhận thông báo nhanh chóng ngay khi có văn bản, tài liệu cần xử lý
Show More

What's New in the Latest Version 1.8.7

Last updated on May 24, 2023
Old Versions
Sửa lỗi.
Show More
Version History
1.8.7
May 24, 2023
Sửa lỗi.
1.8.5
May 17, 2023
Sửa lỗi.
1.8.3
Mar 14, 2023
Sửa lỗi.
1.8.2
Feb 24, 2023
Sửa lỗi.
1.8.1
Feb 22, 2023
Sửa lỗi.
1.8
Feb 20, 2023
Sửa lỗi.
1.7
Jan 6, 2023
Sửa lỗi.
1.6
Dec 16, 2022
Sửa lỗi.
1.5
Dec 9, 2022
Sửa lỗi.
1.4
Nov 30, 2022
Sửa lỗi.
1.3
Nov 23, 2022
Sửa lỗi.
1.2
Nov 12, 2022
Sửa lỗi.
1.1
Nov 3, 2022
Sửa lỗi.
1.0
Oct 20, 2022

Quan Ly Tai Lieu FAQ

Click here to learn how to download Quan Ly Tai Lieu in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Quan Ly Tai Lieu.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
Quan Ly Tai Lieu supports English

Quan Ly Tai Lieu Alternative

You May Also Like

Get more from MISA JSC