Reputa

ReputaFree

3.1.1for iPhone, iPad and more
9.9
1 Ratings
Viettel Telecom
Developer
75.5 MB
Size
Mar 21, 2024
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Reputa Screenshots
Reputa posterReputa posterReputa poster
Reputa posterReputa posterReputa poster

About Reputa

Reputa hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp lắng nghe thị trường, giám sát danh tiếng và đánh giá các hoạt động truyền thông, thương hiệu bằng việc thu thập phân tích thông tin trên mạng xã hội và Internet;

Hê thống gồm 4 tính năng chính:
+ Thu thập dữ liệu đa kênh: Thu thập thông tin theo từ khóa từ các nguồn báo chí online, báo giấy, Facebook, Youtube, forum

+ Phân tích dữ liệu: Phân tích theo ngữ cảnh để tự động đánh giá nội dung tiêu cực, tích cực từ khách hàng và công chúng

+ Thống kê và cảnh báo: Báo cáo thông tin đa chiều & trực quan, giúp đo lường độ ảnh hưởng của các thông tin trên Internet và mạng xã hội. Cho phép cảnh báo qua Email, SMS và ứng dụng mobile; giúp tổ chức, doanh nghiệp phát hiện các nguy cơ khủng hoảng truyền thông khi có thông tin tiêu cực

+ Hỗ trợ phân tích thị trường & lập kế hoạch: Phân loại, thống kê các xu hướng, hoạt động của đối thủ cạnh tranh hoặc mức độ ảnh hưởng của nhóm Influencer theo ngành nghề, lĩnh vực.

Hãy cùng Reputa lắng nghe thị trường và quản lý danh tiếng.

Chia sẻ thông tin cùng đội ngũ phát triển Reputa qua email: reputa@viettel.com.vn
Show More

What's New in the Latest Version 3.1.1

Last updated on Mar 21, 2024
Old Versions
- Cập nhật lại cách tính điểm cho các bảng xếp hạng
Show More
Version History
3.1.1
Mar 21, 2024
- Cập nhật lại cách tính điểm cho các bảng xếp hạng
3.1.0
Dec 28, 2023
- Nâng cấp, tối ưu module Tin đã lưu
3.0.9
Dec 21, 2023
- Nâng cấp, sửa lỗi module Thống kê.
3.0.8
Dec 7, 2023
- Sửa lỗi
3.0.7
Nov 14, 2023
- Sửa lỗi.
3.0.6
Nov 8, 2023
- Cập nhật tính năng xem tin tượng tự cho module Cảnh báo
- Sửa lỗi
3.0.5
Oct 24, 2023
- Tối ưu Module Lưu tin.
- Sửa lỗi.
3.0.4
Sep 22, 2023
- Tối ưu đăng nhập
- Sửa lỗi
3.0.3
Aug 10, 2023
- Tối ưu module Chủ đề.
- Sửa lỗi.
3.0.2
Jul 27, 2023
- Bổ sung tính năng: Tạo, Sắp xếp nhóm chủ đề
- Sửa lỗi
3.0.0
Jul 7, 2023
- Sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 13/2023/NE-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Bổ sung tính năng Thông tin thị trường ngành Bán lẻ.
- Sửa lỗi.
2.9.9
Jun 15, 2023
- Nâng cấp tính năng cảnh báo, thông báo.
- Sửa lỗi.
2.9.8
May 11, 2023
- Cập nhật logo.
- Bổ sung tính năng Cảnh báo theo tần suất.
- Tối ưu tính năng Thống kê.
- Sửa lỗi.
2.9.7
Mar 31, 2023
- Cập nhật logo.
- Bổ sung tính năng Cảnh báo theo tần suất.
- Tối ưu tính năng Thống kê.
- Sửa lỗi.
2.9.6
Mar 1, 2023
- Cập nhật logo.
- Bổ sung tính năng Cảnh báo theo tần suất.
- Tối ưu tính năng Thống kê.
- Sửa lỗi.
2.9.4
Feb 27, 2023
- Cập nhật logo.
- Bổ sung tính năng Cảnh báo theo tần suất.
- Tối ưu tính năng Thống kê.
- Sửa lỗi.
2.9.3
Feb 24, 2023
- Cập nhật logo.
- Bổ sung tính năng Cảnh báo theo tần suất.
- Tối ưu tính năng Thống kê.
- Sửa lỗi.
2.9.2
Dec 27, 2022
- Thêm tính năng lưu tên đăng nhập.
- Sửa lỗi
2.9.1
Dec 8, 2022
- Sửa lỗi
2.9.0
Nov 8, 2022
- Bổ sung module Tổng quan.
- Sửa lỗi
2.8.9
Oct 15, 2022
- Cập nhật giao diện Chủ đề mới.
- Sửa lỗi.
2.8.8
Oct 13, 2022
- Cập nhật giao diện Chủ đề mới.
- Sửa lỗi.
2.8.7
Sep 19, 2022
- Cập nhật giao diện Thống kê & Tin bài.
- Sửa lỗi.
2.8.6
Aug 31, 2022
- Thêm tính năng Thông tin thị trường.
- Sửa lỗi
2.8.5
Aug 12, 2022
- Sửa lỗi.
- Thay đổi giao diện chức năng Cảnh báo.

Reputa FAQ

Click here to learn how to download Reputa in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Reputa.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
Reputa supports English

Reputa Alternative

You May Also Like

Get more from Viettel Telecom