Úc Ơi

Úc Ơi


Báo Người Việt Tại Úc


Free

1.5for iPhone, iPad and more
Tung Nguyen
Developer
60.9 MB
Size
Jan 9, 2020
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Úc Ơi Screenshots
Úc Ơi posterÚc Ơi posterÚc Ơi poster
Úc Ơi posterÚc Ơi posterÚc Ơi posterÚc Ơi posterÚc Ơi posterÚc Ơi poster

About Úc Ơi

Tin tức nước Úc mới nhất và cuộc sống người Việt tại Úc được cập nhật trên App. Đặc biệt app có list danh sách những dịch vụ uy tín cho người Việt tại Úc.
Show More

What's New in the Latest Version 1.5

Last updated on Jan 9, 2020
Old Versions
Chúng tôi cập nhật ứng dụng để mang tới cho bạn cảm giác trải nghiệm tốt hơn:
- Thay đổi App icon.
- Sửa một vài lỗi nhỏ.
Show More
Version History
1.5
Jan 9, 2020
Chúng tôi cập nhật ứng dụng để mang tới cho bạn cảm giác trải nghiệm tốt hơn:
- Thay đổi App icon.
- Sửa một vài lỗi nhỏ.
1.4
Aug 2, 2019
Chúng tôi cập nhật ứng dụng để mang tới cho bạn cảm giác trải nghiệm tốt hơn!
1.3
Jun 18, 2019
Tăng tốc độ tải tin.
1.2
May 15, 2019
Sửa một vài lỗi nhỏ.
1.1
May 8, 2019
- Sửa lỗi hiển thị ngày tháng.
- Tăng kích cỡ chữ trong bài viết.
- Tối ưu hoá.
1.0
May 2, 2019

Úc Ơi FAQ

Click here to learn how to download Úc Ơi in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Úc Ơi.
iPhone
Requires iOS 10.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 10.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 10.0 or later.
Úc Ơi supports English

Úc Ơi Alternative

You May Also Like