Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VOV1 Capturas de tela
VOV1 Cartaz
VOV1 CartazVOV1 CartazVOV1 CartazVOV1 CartazVOV1 Cartaz

About VOV1

- Hệ phát thanh chính thức của VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam , cho phép nghe kênh trực tuyến của hệ VOV1 trên thiết bị di động.

- Có chức năng nghe lại các bản tin đã phát nếu người dùng chưa được nghe hoặc chưa kịp nghe.

- Giao diện đơn giản , dễ sử dụng và dễ thao tác đối với người dùng.
Show More

Novidades da Última Versão 1.5

Last updated on Jan 18, 2018
Versões Antigas
Chỉnh sửa giao diện thân thiện hơn. Fix lỗi nhỏ.
Show More
Version History
1.5
Jan 6, 2016
Chỉnh sửa giao diện thân thiện hơn. Fix lỗi nhỏ.

VOV1 FAQ

Clique aqui para saber como baixar VOV1 em um país ou região restrita.
Confira a lista a seguir para ver os requisitos mínimos de VOV1.
iPhone
iPad
VOV1 suporta English

Alternativa de VOV1

Você pode gostar

Obtenha mais de QUANG ICH SOFTWARE JOINT STOCK COMPANY