Busulla.com Busulla.com Free Get
Busulla.com

Busulla.com

2.0.8 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-09-16

Size

47.1 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Busulla.com Description
Portali zyrtar i MASHT për orientim profesional, edukim dhe këshillim në karrierë.

- Shkollat/Universitetet
Nëse dëshironi të dini se çfarë drejtimesh ofrohen në shkollat e
mesme anë e mbanë Kosovës, cilat janë programet e akredituara të kolegjeve apo universiteteve, t’i krahasoni ato dhe të formoni një mendim kritik, atëherë këtë mund ta arrini përmes shfrytëzimit të komponentës Shkollat/Universitetet.

Krahasimi i shkollave, kolegjeve dhe universiteteve tani e tutje lehtëe shpejt pa lëvizur nga vendi.

- Testet e karrierës
Zgjedhja e profesionit paraqet një prej vendimeve më të
rëndësishme në jetë. Hapi i parë në procesin e orientimit në karrierë është njohja e vetvetes, e cila arrihet përmes testeve të interesit, aftësive, vlerave dhe preferencave të mësimit.

Këto teste janë adekuate për çdo moshë dhe janë falas për të gjithë nxënësit dhe studentët e Republikës së Kosovës.


- Basic Check®
Basic Check është një vlerësim neutral i aftësive të nxënësve.
Perceptimi i aftësive përgjatë fazës së vet-testimit me testet e
karrierës nganjëherë mund të mos korrespondojë me realitetin.
Prandaj, për një orientim dhe këshillim efikas në karrierë është
planifikuar edhe përdorimi i testit për evaluim të potencialit
“BasicCheck” për të gjithë nxënësit.

Ky test organizohet vetëm në qendrat testuese, të akredituara për administrimin e këtij testi.

- Profesionet
Busulla.COM ofron mundësi shumë atraktive dhe efikase për
eksplorimin e profesioneve të ndryshme.
Për çdo profesion Busulla.COM do të specifikoj një ditë tipike të
punës së atij profesioni, specifikat e atij profesioni, pagën
mesatare, aktualiteti në tregun e punës, mundësitë e avansimit në karrierë si dhe cili është shtegu arsimor për atë profesion?


- Puna dhe Praktika
“One stop shop” për nxënës dhe firma. Nxënësit dhe studentët
përmes kësaj komponente të portalit do të mund të kërkojnë
biznese të cilat ofrojnë praktikë dhe aftësim profesional në vendin e punës. Në të njejtën kohë bizneset do ta shfrytëzojnë mundësinë e publikimit të vendeve të lira të praktikës. Praktikë-kërkuesit do të mund ta krijojnë portfolion e tyre online dhe t’i specifikojnë preferencat e tyre.

- Këshilltari
Busulla.COM e bënë ndërlidhjen e këshilltarëve të karrierës me
nxënës, të cilëve do t’u ofrohet asistencë në pyetje të ndryshme që kanë të bëjnë me karrierën dhe profesionin.
Portali do të ofroj informata dhe mësime për situata dhe tema të
ndryshme si dhe do të ofrojë një hapësirë të sigurt për komunikim dhe shkëmbim rreth temave që ndërlidhen me karrierë dhe orientim profesional.
Busulla.com 2.0.8 Update
2019-09-16 Version History
Fixes some bugs:
- fetch profession with paginate
- remove some warning from university page when show page starting
- Not work Filters at professions, salary filter ...

Add new features
- Fetch notification with paginate for performance improvements
- User can rate article with stars
- Display followers count at article card and show page
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.0.8
Size:
47.1 MB
Genre:
Education
Release Date:
2019-09-16
Developer:
Smart Bits GmbH
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps