CU.SavingsCoop CU.SavingsCoop Free Get
CU.SavingsCoop

CU.SavingsCoop

10.0.11 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-12-21

Size

77.5 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
CU.SavingsCoop Description
CU Savings Coop

แอปพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด
สำหรับสมาชิกติดตามข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญ จากสหกรณ์ ฯ อีกทั้งสมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ ทะเบียนประวัติ เงินฝาก เงินกู้ ได้อีกด้วย และแจ้งเตือนข้อมูลที่สำคัญ ด้วยการส่งข้อความเพื่อแจ้งสมาชิกทราบโดยตรง ไปยังอุปกรณ์ที่ได้ลงทะเบียนกับทางสหกรณ์ ฯ

Functionality
- ข่าวบริการสมาชิก เป็นข่าวสารต่าง ๆ ที่สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกของสหกรณ์ เช่น โปรโมชั่น เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เป็นต้น
- ปฏิทินสหกรณ์ เป็นข้อมูลกำหนดการต่าง ๆ ของสหกรณ์ แสดงในรูปแบบปฏิทิน
- ระเบียบและบริการสหกรณ์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด เช่น ประวัติสหกรณ์ สาขาสหกรณ์ ข้อมูลติดต่อ อัตราดอกเบี้ย การสมัครสมาชิก, สมาชิกสมทบ
- สมาชิก เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก เช่น ทะเบียนสมาชิก สวัสดิการ เงินฝาก เงินกู้ ทำธุรกรรมกับ 3 ธนาคาร เป็นต้น
CU.SavingsCoop 10.0.11 Update
2020-12-21 Version History
แก้ไขข้อผิดพลาด
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน
เพิ่มเมนูออกเอกสารใบรับเงิน
More
More Information
Price:
Free
Version:
10.0.11
Size:
77.5 MB
Genre:
Productivity
Update Date:
2020-12-21
Language:
English
More
You May Also Like