CardBook Online

CardBook OnlineFree

1.1.1for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
CardBook Online 스크린 샷
CardBook Online 포스터CardBook Online 포스터CardBook Online 포스터CardBook Online 포스터CardBook Online 포스터

About CardBook Online

Với ứng dụng CardBook Online, bạn có thể tạo các namecard của bản thân. Đồng thời, tạo và lưu giữ các namecard của đối tác, bạn bè,… một cách tiện lợi và dễ dàng nhất.
Ngoài ra, khi tham gia vào hệ thống, mọi người có thể trao đổi, chia sẻ namecard, thông tin nghề nghiệp của bản thân thông qua QR CODE/ chia sẽ thông qua Airdrop.
Khi sử dụng, bạn sẽ có thể liên lạc bằng gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS hay mail với những namecard đã lưu sẵn nhanh chóng.
Phiên bản vẫn đang được cập nhật các tính năng khác trong tương lai:
- Tạo group liên hệ cho các thành viên
- Tìm kiếm các người dùng trong hệ thống trong một bán kính nhất định
- Mời và tham gia kết bạn trong hệ thống
Show More

최신 버전 1.1.1의 새로운 기능

Last updated on Jul 13, 2015
오래된 버전
- Sửa lỗi.
Show More
Version History
1.1.1
Jul 13, 2015
- Sửa lỗi.

CardBook Online FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 CardBook Online를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
CardBook Online의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
CardBook Online은 다음 언어를 지원합니다. English, Vietnamese

CardBook Online 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Viet Huy Nguyen Thai에서 더 많은 것을 얻기