CardBook Online

CardBook OnlineFree

1.1.1for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
CardBook Online 螢幕截圖
CardBook Online 海報CardBook Online 海報CardBook Online 海報CardBook Online 海報CardBook Online 海報

About CardBook Online

Với ứng dụng CardBook Online, bạn có thể tạo các namecard của bản thân. Đồng thời, tạo và lưu giữ các namecard của đối tác, bạn bè,… một cách tiện lợi và dễ dàng nhất.
Ngoài ra, khi tham gia vào hệ thống, mọi người có thể trao đổi, chia sẻ namecard, thông tin nghề nghiệp của bản thân thông qua QR CODE/ chia sẽ thông qua Airdrop.
Khi sử dụng, bạn sẽ có thể liên lạc bằng gọi điện thoại, gửi tin nhắn SMS hay mail với những namecard đã lưu sẵn nhanh chóng.
Phiên bản vẫn đang được cập nhật các tính năng khác trong tương lai:
- Tạo group liên hệ cho các thành viên
- Tìm kiếm các người dùng trong hệ thống trong một bán kính nhất định
- Mời và tham gia kết bạn trong hệ thống
Show More

最新版本1.1.1更新日誌

Last updated on 2015年07月13日
歷史版本
- Sửa lỗi.
Show More
Version History
1.1.1
2015年07月13日
- Sửa lỗi.

CardBook Online FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載CardBook Online。
以下為CardBook Online的最低配置要求。
iPhone
CardBook Online支持English, Vietnamese

CardBook Online相關應用

你可能還喜歡

Viet Huy Nguyen Thai 開發者的更多應用