LandCon Broker

LandCon Broker무료

2.0.1for iPhone, iPad and more
Reway Group
Developer
69.9MB
Size
Oct 10, 2023
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
LandCon Broker 스크린 샷
LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터
LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터LandCon Broker 포스터

About LandCon Broker

LandCon Broker là nền tàng ứng dụng công nghệ hỗ trợ các nhà môi giới, sàn giao dịch bất động sản xây dựng và quản lý cộng đồng của mình. Với những tính năng ưu việt và duy nhất hứa hẹn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho nhà môi giới.


TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA LANDCON BROKER

- Chuyên nghiệp hóa kỹ năng bán BĐS bằng các chương trình đào tạo từ các chuyên gia BĐS hàng đầu

- Tự động kết nối môi giới bán/cho thuê với môi giới có nhu cầu phù hợp

- Cộng đồng kết nối môi giới, đẩy mạnh bán hàng, gia tăng doanh số

- Quản lý khách hàng và nguồn hàng hiệu quả bằng nhiều công cụ, tiện ích


Theo dõi chúng tôi để cập nhật những tính năng mới nhất!
Show More

최신 버전 2.0.1의 새로운 기능

Last updated on Oct 10, 2023
오래된 버전
- Cải tiến hiệu năng ứng dụng
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
Show More
Version History
2.0.1
Oct 10, 2023
- Cải tiến hiệu năng ứng dụng
- Nâng cao trải nghiệm người dùng
1.1.19
Jul 15, 2022
Chúng tôi đã sửa lỗi một số tính năng và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Hãy tải hoặc cập nhật ngay ứng dụng để có những trải nghiệm tuyệt vời bạn nhé.
1.1.18
Jun 1, 2022
Chúng tôi đã sửa lỗi một số tính năng và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Hãy tải hoặc cập nhật ngay ứng dụng để có những trải nghiệm tuyệt vời bạn nhé.
1.1.17
May 20, 2022
Chúng tôi đã sửa lỗi một số tính năng và tối ưu trải nghiệm người dùng.
Hãy tải hoặc cập nhật ngay ứng dụng để có những trải nghiệm tuyệt vời bạn nhé.
1.1.16
Apr 14, 2022
- Cung cấp kho sách nói vô cùng hấp dẫn, thuộc nhiều thể loại sách khác nhau.
- Khả năng đa nhiệm cho phép tải ngầm bên dưới và nghe sách.

Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.15
Mar 14, 2022
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.14
Jan 4, 2022
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.13
Dec 18, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.12
Oct 10, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.10
Aug 11, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.9
Jul 31, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.8
Jul 23, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.7
Jul 17, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.6
Jul 4, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.5
Jun 12, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.1.4
May 8, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.1.3
Apr 21, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.1.2
Apr 2, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.1.1
Mar 27, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.1.0
Mar 10, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.9
Feb 6, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.8
Dec 18, 2020
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.7
Dec 2, 2020
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.6
Nov 14, 2020
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.5
Oct 23, 2020
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.

LandCon Broker FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 LandCon Broker를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
LandCon Broker의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 12.0 이상 필요.
iPad
iPadOS 12.0 이상 필요.
iPod touch
iOS 12.0 이상 필요.
LandCon Broker은 다음 언어를 지원합니다. 베트남어, 영어

LandCon Broker 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Reway Group에서 더 많은 것을 얻기