Landber Building

Landber Building무료

1.0.11for iPhone, iPod touch
Reway Group
Developer
51.1MB
Size
Aug 3, 2022
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Landber Building 스크린 샷
Landber Building 포스터Landber Building 포스터Landber Building 포스터Landber Building 포스터Landber Building 포스터Landber Building 포스터

About Landber Building

Ứng dụng quản lý chung cư hỗ trợ tương tác giữa ban quản lý chung cư với cư dân:
- Cư dân nhận những thông báo của ban quản lý chung cư.
- Cư dân phản ánh các vấn đề của căn hộ, tương tác trực tiếp với ban quản lý chung cư.
Show More

최신 버전 1.0.11의 새로운 기능

Last updated on Aug 3, 2022
오래된 버전
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Show More
Version History
1.0.11
Aug 3, 2022
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.10
Jul 21, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.9
May 16, 2021
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.8
Dec 31, 2020
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.7
Dec 18, 2020
Bổ sung hỗ trợ & tối ưu trải nghiệm cho iOS 14
1.0.6
Nov 6, 2019
Thêm mục nhắn tin trao đổi giữa các cư dân trong cùng tầng của tòa nhà.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.5
Sep 3, 2019
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.4
Jul 3, 2019
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.3
May 12, 2019
- Update user interface.
- Improve user experience.
1.0.2
May 3, 2019
Improved interface, improved user experience.
We update the application regularly to give you the best experience.
Please upgrade to the new version with new improvements.
1.0.1
Mar 28, 2019

Landber Building FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 Landber Building를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
Landber Building의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 10.0 이상 필요
iPod touch
iOS 10.0 이상 필요
Landber Building은 다음 언어를 지원합니다. 베트남어, 영어, 일본어

Landber Building 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Reway Group에서 더 많은 것을 얻기