Pierwiastki - Edukacja Pierwiastki - Edukacja $1.99
Pierwiastki - Edukacja

Pierwiastki - Edukacja

Wydawnictwo Naukowe PWN & RosMedia

1.3 for iPhone, iPad
$1.99
0

0 Ratings

Release Date

2017-09-28

Size

9.6 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Pierwiastki - Edukacja Description
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

Aplikacja Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych

Aplikacja umożliwia przeglądanie 114 pierwiastków chemicznych rozmieszczonych w układzie okresowym pierwiastków w dwóch trybach: trybie oglądania całej tablicy oraz w trybie podglądu pojedynczego pierwiastka. W aplikacji mamy również możliwość wyszukiwania pierwiastków wg nazwy lub przeglądania ich alfabetycznej listy.

* Tryb oglądania całej tablicy.

W tym stanie mamy możliwość przybliżania oraz oddalania układu okresowego pierwiastków. Na pojedynczych komórkach układu okresowego widoczne są symbole pierwiastków oraz ich liczba atomowa. Kolor tła pojedynczej komórki jest zależny od wartości parametru aktualnie wybranego dla skali kolorystycznej. Mamy możliwość ustawienia skali kolorystycznej wg następujących parametrów:

- Liczba atomowa,
- Masa atomowa,
- Liczba trwałych izotopów,
- Liczba znanych izotopów,
- Elektroujemność (wg Paulina),
- Energia jonizacji (kJ/mol),
- Gęstość,
- Temperatura topnienia (C),
- Temperatura wrzenia (C),
- Zawartość w skorupie ziemskiej (%),
- Obfitość kosmiczna.

* Tryb podglądu pojedynczego pierwiastka.

Dla każdego pierwiastka mamy możliwość sprawdzenia jeszcze innych danych (niż wypisano powyżej), takich jak: nazwa polska, nazwa łacińska, wartościowość, stopień utlenienia, konfiguracja elektronowa, okres półtrwania najtrwalszego izotopu, odkrywca i rok odkrycia - albo w skróconej postaci tabelarycznej, albo w obszerniejszej opisowej postaci.

* Tryb gry.

Celem zabawy jest ułożenie kompletnego układu okresowego pierwiastków na podstawie jego symbolu oraz zapisu konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniższej energii). Wylosowaną tabliczkę pierwiastka należy umieścić w odpowiednim miejscu układu okresowego. Jeżeli użytkownik wskaże je poprawnie, tabliczka ‘wskakuje’ na swoje miejsce, jeżeli nie - to zostaje wylosowana następna tabliczka pierwiastka.

Wszystkie pierwiastki podzielone są na kilka grup o różnym stopniu trudności. Losowanie kolejnego pierwiastka odbywa się w ramach grupy o najniższym stopniu trudności, która posiada pierwiastki jeszcze nie umieszczone w tablicy podczas tej samej sesji gry.

Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. W miarę wzrostu liczby atomowej następuje stopniowe zapełnianie powłok elektronowych atomów; rozpoczęciu się nowego okresu odpowiada więc zapoczątkowanie zapełniania elektronami nowej powłoki.

Elementy aplikacji:
- Układ okresowy pierwiastków w postaci tablicy.
- Przełącznik wartości używanej do kolorowania tablicy.
- Skala kolorystyczna dla aktualnie wybranej wartości.
- Karta prezentująca parametry wybranego pierwiastka.
- Tekstowy opis pierwiastka.
- Mechanizm umożliwiający odnalezienie pierwiastka wg jego nazwy.
Pierwiastki - Edukacja 1.3 Update
2017-09-28 Version History
- poprawiono błędy
More
More Information
Price:
$1.99
Version:
1.3
Size:
9.6 MB
Release Date:
2017-09-28
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps