Pro Calc Pro Calc Free Get
Pro Calc

Pro Calc

Taonoi

1.1.7 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2016-04-05

Size

3.1 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Pro Calc Description
Pro Calc 1.0

โปรแกรม Pro Calc ช่วยในการคำนวนอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) หรือดอกเบี้ยโดยประมาณ ที่ได้จากแบบประกันชีวิตต่างๆ

โปรแกรมถูกจัดให้มีลักษณะการใช้งานง่ายต่อการกรอกข้อมูล โดยยึดจากหน้าแบบประกัน และแสดงผลการไหลของเงิน (Cash Flow) เป็นปีๆ

มีข้อสงสัย / ติชม ติดต่อได้ที่ Line ID @insurancepro
Pro Calc 1.1.7 Update
2016-04-05 Version History
- สามารถกำหนดวงเงินสูงสุดที่สามารถลดหย่อนภาษีได้
- สามารถกำหนดคืนเงินได้ 5 ช่วงที่แตกต่างกัน
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.1.7
Size:
3.1 MB
Genre:
Utilities
Update Date:
2016-04-05
Developer:
Taonoi
Language:
English
More
You May Also Like