Smart City - 3D Smart City - 3D Free Get
Smart City - 3D

Smart City - 3D

Simopt, s.r.o.

1.3 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-02-08

Size

432.4 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Smart City - 3D Description
Aplikace „Smart City 3D“ vám prostřednictvím názorných 3D modelů představí zajímavý pohled do fungování moderního chytrého města. Smart City je v poslední době často skloňovaný termín, se kterým operují velké světové metropole, ale i obyčejná malá městečka. Stále více obyvatel se totiž stěhuje do měst, která však kvůli přeplněnosti a zhoršujícímu se životnímu prostředí přestávají být příjemným místem pro život. Města, která se s tímto trendem nechtějí smířit, čeká zásadní a nezbytná proměna. V rámci udržitelného rozvoje se musí začít chovat zodpovědně, aby snížila negativní dopady urbanizace, zefektivnila využívání všech druhů energií a zlepšila dopravní situaci na svém území. Výsledkem by mělo být zkvalitnění životního prostředí a zachování příjemného prostoru pro život obyvatel.

Seznamování se Smart City začíná pohledem na jednoduchý 3D model části fiktivního města se zvýrazněnými objekty a oblastmi městské infrastruktury, kterých se tento fenomén dotýká. Posouváním, otáčením a přibližováním scény si lze město prohlížet z libovolné perspektivy pohledem letícího dronu. Zvolením označeného objektu se dostáváte do další – textově-obrazové informační úrovně aplikace. Kromě popisu a principu fungování oblasti zde najdete nejnovější chytré trendy rozvoje měst, přínosy a výhody daných řešení, nejznámější a nejúspěšnější domácí a světové realizace spolu se souborem ilustračních fotografií. U relevantních objektů, týkajících se energetických potřeb obyvatel měst, je představena činnost společnosti ČEZ ESCO, jako významného hráče na poli moderních energetických a informačních technologií.

Chytré město sestává z chytrých budov a chytrých domácností, ve kterých žijí lidé. Proto je druhá část aplikace Smart City 3D věnována chytrému domu a domácnosti jako základní stavební buňce města. Vybrané objekty představují základní přehled technologií a inteligentních zařízení, zabezpečujících bezproblémový, ekonomický a ekologický chod domácnosti a zvyšujících komfort a kvalitu žití jejích obyvatel.

A kterých oblastí se vlastně projekty chytrých měst dotýkají? Zkusme pojmenovat aspoň ty nejdůležitější z nich:

• Řízení a strategie rozvoje města – osobní a angažovaný přístup úředníků, dlouhodobě udržitelný rozvoj, strategické plánování,
• Rozvoj města – preference zelených urbanistických řešení, rozšiřování zeleně a vodních ploch, zlepšení mikroklimatu,
• Komunikace – rozvoj a využití městských komunikačních sítí, dostupné informace pro každého,
• Bezpečnost obyvatel – dosažení vysokého stupně ochrany osob i majetku,
• Zdroje energií – začlenění OZE do systémů zásobování energií, soběstačnost, řízení spotřeby, zvyšování energetické efektivnosti, chytré sítě,
• Správa budov – úspory spotřeby energií, kvalita vnitřního prostředí, monitorování provozu objektu a jeho chytré řízení dle požadavků uživatele,
• Doprava – optimalizace řízení dopravy v závislosti na dopravní situaci, priorita průjezdů vozidel s právem přednostní jízdy, sdílená doprava (bikesharing, carsharing),
• Ekologická doprava – preference bezemisních technologií pohonu (elektromobilita, vodík),
• Parkování – informace o dostupnosti parkovacích míst, navigace k volnému místu, jeho rezervace a zaplacení,
• Veřejné osvětlení – snížení spotřeby, zvýšení bezpečnosti ve městě, inteligentní řízení lamp podle momentální situace, rychlá diagnostika a cílená oprava, eliminace světelného smogu,
• Odpadové hospodářství – kvalitní a efektivní řízení svozu a třídění odpadů a jeho druhotné zpracování.

Přijetí koncepce chytrého města je běh na hodně dlouhou trať, skládající se z koncepčního a kontinuálního prosazování chytrých řešení a připravování velkých, ale i docela malých projektů. Jde především o kvalitativní posun v myšlení zástupců vedení města, současně se změnou zažitých postojů a priorit firem i samotných obyvatel. Cílem všech aktivit spojených s koncepcí chytrých měst (Smart City) je kontinuální zlepšování kvality života obyvatel a zabezpečení stálého a udržitelného rozvoje města.
More Information
Price:
Free
Version:
1.3
Size:
432.4 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-02-08
Developer:
Simopt, s.r.o.
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps