DingDong Delivery

DingDong DeliveryFree

1.0.5for iPhone, iPad
Hieu Hun
Developer
2019年03月28日
Update Date
Business
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
DingDong Delivery 螢幕截圖
DingDong Delivery 海報DingDong Delivery 海報DingDong Delivery 海報
DingDong Delivery 海報DingDong Delivery 海報DingDong Delivery 海報

About DingDong Delivery

Khởi nguyên từ Giao Nhận Việt - đơn vị giao hàng dành cho các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh và nhận được sự ủng hộ, yêu mến từ khách hàng, chúng tôi quyết định tiếp tục hành trình khởi nghiệp với một cái tên gần gũi hơn “DingDong Delivery” - tiếng chuông giao hàng, tiếng chuông vui vẻ.

Nhanh chóng - Uy tín
Giao hàng nội thành chỉ trong 6h. Liên hệ trước khi giao.

Nhiệt tình - Vui vẻ
Nhân viên giao nhận niềm nở với khách hàng, nhiệt tình giao, giao nhiều lần không nản.

Hotline: 098 592 32 40
Website: https://ghdd.vn/
Email: langnghe@gmail.com
Show More

最新版本1.0.5更新日誌

Last updated on 2019年03月28日
歷史版本
Sửa lỗi chọn ngày vào cuối tuần.
Cập nhật giao diện Thông Báo.
Show More
Version History
1.0.5
2019年03月28日
Sửa lỗi chọn ngày vào cuối tuần.
Cập nhật giao diện Thông Báo.

DingDong Delivery FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載DingDong Delivery。
以下為DingDong Delivery的最低配置要求。
iPhone
iPad
DingDong Delivery支持Catalan, Chinese, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish

DingDong Delivery相關應用

你可能還喜歡