FA68 Affiliate Marketing

FA68 Affiliate Marketing免費

1.0.7for iPhone, iPad and more
Duong Le Dai
Developer
50.2 MB
Size
2020年06月03日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
FA68 Affiliate Marketing 螢幕截圖
FA68 Affiliate Marketing 海報
FA68 Affiliate Marketing 海報FA68 Affiliate Marketing 海報FA68 Affiliate Marketing 海報FA68 Affiliate Marketing 海報FA68 Affiliate Marketing 海報

About FA68 Affiliate Marketing

Cùng bán hàng và quản lý đội nhóm với FA68
FA68 là nền tảng giúp bạn quản lý việc bán hàng của bạn và thành viên của bạn với hệ thống tính chiết khấu đa dạng.
Một số tính năng nổi bật của FA68

- Quản lý hàng ngàn sản phẩm với các danh mục và thông tin chi tiết

- Quản lý đơn hàng và đặt đơn hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng

- Quản lý doanh thu, lợi nhuận từ việc bán hàng

- Quản lý thành viên và mời khách mua hàng trở thành thành viên cùng tham gia bán hàng giúp tăng doanh số và số lượng thành viên.

Cùng với rất nhiều tính năng hữu ích khác đang chờ bạn khám phá.
Show More

最新版本1.0.7更新日誌

Last updated on 2020年06月03日
歷史版本
Chỉnh sửa 1 số trường thông tin hiển thi sai
Show More
Version History
1.0.7
2020年06月03日
Chỉnh sửa 1 số trường thông tin hiển thi sai
1.0.6
2020年06月02日
Giao diện mới với các tính năng đặc biệt
1.0.5
2020年05月19日
Thêm phần tìm kiếm và tải lại danh sách
1.0.4
2020年05月12日
Cập nhật lại phần chiết khấu cho đúng
1.0.3
2020年05月08日
Không cần đăng nhập cũng xem được sản phẩm
1.0.2
2020年05月06日
Cập nhật thêm chức năng và giao diện mới
1.0.1
2020年04月27日
Cập nhật giao diện sản phẩm
1.0.0
2020年04月24日

FA68 Affiliate Marketing FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載FA68 Affiliate Marketing。
以下為FA68 Affiliate Marketing的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 9.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 9.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 9.0 或以上版本。
FA68 Affiliate Marketing支持英文

FA68 Affiliate Marketing相關應用

你可能還喜歡

Duong Le Dai 開發者的更多應用