VN Trace

VN Trace免費

1.0.4for iPhone, iPad and more
Duong Le Dai
Developer
266.1 MB
Size
2020年04月15日
Update Date
Productivity
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VN Trace 螢幕截圖
VN Trace 海報VN Trace 海報VN Trace 海報VN Trace 海報
VN Trace 海報VN Trace 海報VN Trace 海報VN Trace 海報

About VN Trace

VNTrace là sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm .

Hệ thống bao gồm :
- Sàn giao dịch nông sản, thuỷ hải sản có truy xuất nguồn gốc được chuẩn hoá giúp thông quan toàn thế giới
- Các chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, kết nối nông dân - Chế Biến - Xuất khẩu
- Nhật ký điện tử chứng minh lịch sử hoạt động sản xuất, thể hiện tính minh bạch và trung thực trong sản xuất
- Công cụ tự tạo tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tất cả ngôn ngữ theo toàn thế giới.
- Chỉ dẫn địa lý các vùng sản xuất
Show More

最新版本1.0.4更新日誌

Last updated on 2020年04月15日
歷史版本
Cập nhật giao diện mới của ứng dụng
Show More
Version History
1.0.4
2020年04月15日
Cập nhật giao diện mới của ứng dụng
1.0.2
2020年01月06日
Cập nhật giao diện mới đẹp hơn và tiện lợi hơn
1.0.1
2019年12月27日
Cập nhật thêm giao diện với nhiều tính năng mới
1.0.0
2019年12月16日

VN Trace FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載VN Trace。
以下為VN Trace的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 9.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 9.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 9.0 或以上版本。
VN Trace支持Central Kurdish, 丹麥文, 俄文, 克羅地亞文, 匈牙利文, 北印度文, 南非荷蘭文, 印尼文, 古吉拉特文, 史瓦希里文, 土耳其文, 塔加拉文, 孟加拉文, 巴克摩挪威文, 希伯來文, 希臘文, 德文, 意大利文, 捷克文, 斯洛伐克文, 旁遮普文, 日文, 法文, 波蘭文, 泰文, 泰盧固文, 泰米爾文, 烏爾都文, 瑞典文, 簡體中文, 緬甸文, 繁體中文, 羅馬尼亞文, 芬蘭文, 英文, 荷蘭文, 葡萄牙文, 西班牙文, 越南文, 阿拉伯文, 韓文, 馬來文, 馬拉地文, 馬拉雅拉姆文

VN Trace相關應用

你可能還喜歡

Duong Le Dai 開發者的更多應用