Gạo Phú Thiện

Gạo Phú Thiện免費

1.0.2for iPhone, iPod touch
Reway Group
Developer
47.2 MB
Size
2021年12月14日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Gạo Phú Thiện 螢幕截圖
Gạo Phú Thiện 海報Gạo Phú Thiện 海報Gạo Phú Thiện 海報Gạo Phú Thiện 海報

About Gạo Phú Thiện

Ứng dụng Gạo Phú Thiện miêu tả quy trình đóng gói, nhập kho gạo. Thông qua đó người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm gạo.
Show More

最新版本1.0.2更新日誌

Last updated on 2021年12月14日
歷史版本
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
Show More
Version History
1.0.2
2021年12月14日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.1
2021年11月10日

Gạo Phú Thiện FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載Gạo Phú Thiện。
以下為Gạo Phú Thiện的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 10.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 10.0 或以上版本。
Gạo Phú Thiện支持英文

Gạo Phú Thiện相關應用

你可能還喜歡

Reway Group 開發者的更多應用