Landber Building

Landber Building免費

1.0.11for iPhone, iPod touch
Reway Group
Developer
51.1 MB
Size
2022年08月03日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Landber Building 螢幕截圖
Landber Building 海報Landber Building 海報Landber Building 海報Landber Building 海報Landber Building 海報Landber Building 海報

About Landber Building

Ứng dụng quản lý chung cư hỗ trợ tương tác giữa ban quản lý chung cư với cư dân:
- Cư dân nhận những thông báo của ban quản lý chung cư.
- Cư dân phản ánh các vấn đề của căn hộ, tương tác trực tiếp với ban quản lý chung cư.
Show More

最新版本1.0.11更新日誌

Last updated on 2022年08月03日
歷史版本
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Show More
Version History
1.0.11
2022年08月03日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.10
2021年07月21日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.9
2021年05月16日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.8
2020年12月31日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
1.0.7
2020年12月18日
Bổ sung hỗ trợ & tối ưu trải nghiệm cho iOS 14
1.0.6
2019年11月06日
Thêm mục nhắn tin trao đổi giữa các cư dân trong cùng tầng của tòa nhà.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.5
2019年09月03日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.4
2019年07月03日
Cải tiến giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng.
Chúng tôi cập nhật ứng dụng thường xuyên để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn.
Hãy nâng cấp lên phiên bản mới với những cải tiến mới nhé.
1.0.3
2019年05月12日
- Update user interface.
- Improve user experience.
1.0.2
2019年05月03日
Improved interface, improved user experience.
We update the application regularly to give you the best experience.
Please upgrade to the new version with new improvements.
1.0.1
2019年03月28日

Landber Building FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載Landber Building。
以下為Landber Building的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 10.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 10.0 或以上版本。
Landber Building支持日文, 英文, 越南文

Landber Building相關應用

你可能還喜歡

Reway Group 開發者的更多應用