iSign

iSign免費

4.00.00for iPhone, iPad and more
A4B JOINT STOCK COMPANY
Developer
111.2 MB
Size
2024年01月05日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
iSign 螢幕截圖
iSign 海報iSign 海報iSign 海報iSign 海報iSign 海報iSign 海報
iSign 海報iSign 海報iSign 海報iSign 海報iSign 海報iSign 海報

About iSign

iSign - Tự động hóa quy trình tài liệu của bạn một cách dễ dàng
Cung cấp giảp pháp chuyển đổi số, tự động hóa toàn bộ quy trình ký kết giữa các bên, tiết kiệm 90% thời gian và chi phí so với phương thức ký kết truyền thống.
Giải pháp iSign có các ưu điểm nội bật sau:
1. Tự động hóa quy trình ký v
- Hỗ trợ đa dạng nhiều mẫu tài liệu, mẫu quy trình tự động
- Dễ dàng điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
- Trình ký nhiều tài liệu cùng lúc trên một quy trình ký
2. Quản lý tập trung
- Tạo, điều chỉnh, phê duyệt và lưu trữ tài liệu trên mộtnền tảng duy nhất
- Tìm kiếm các tài liệu dễ dàng
- Không rủi ro thất lạc
3. Tiết kiệm và linh hoạt
- Giảm thời gian: xử lý trình ký, vận chuyển
- Tiết kiệm tối đa chi phí: in ấn, lưu trữ, bảo quản, phân phối
- Hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng khác: ERP, ECM, CRM, HRM,…
4. Ký kết thông minh
- Ký trên các thiết bị: máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại
- Ký với nhiều loại chữ ký: Ký điện tử, USB Token, HSM, Cloud HSM
- Ký kết với nhiều phương thức: từ email, tin nhắn, trên phần mềm
5. Bảo mật
- Đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn an ninh thông tin
- Chống giả mạo bằng định danh điện tử e-KYC
Show More

最新版本4.00.00更新日誌

Last updated on 2024年01月05日
歷史版本
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
Show More
Version History
4.00.00
2024年01月05日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
3.00.02
2023年11月29日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
3.00.01
2023年11月24日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
3.00.00
2023年11月15日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
2.00.05
2023年09月27日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
2.00.02
2023年08月17日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.00.26
2023年07月17日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.00.25
2023年07月16日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.23
2023年07月12日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.22
2023年07月11日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.20
2023年06月26日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.19
2023年04月13日
VNG-ISIGN
1.0.18
2022年12月26日
- Thêm chức năng clone envelope.
- Thêm chức năng search all envelope ở home screen.
- Cải thiện performance.
1.0.17
2022年12月20日
- Thêm chức năng clone envelope.
- Thêm chức năng search all envelope ở home screen.
- Cải thiện performance.
1.0.16
2022年12月01日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.15
2022年11月24日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.14
2022年11月24日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.8
2022年11月09日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.7
2022年10月22日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.6
2022年09月26日
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
Learn more at:
https://isign.a4b.vn/
1.0.5
2022年09月23日
Add language and timezone when register account.
1.0.3
2022年09月19日
Nâng cấp SDK.
1.0.2
2022年09月16日
Tăng tốc độ của phần mềm
0.0.1
2022年09月01日

iSign FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載iSign。
以下為iSign的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 12.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 12.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 12.0 或以上版本。
iSign支持英文

iSign相關應用

你可能還喜歡