ขุนกระบี่บุกเมืองบาดาล ขุนกระบี่บุกเมืองบาดาล Free Get
ขุนกระบี่บุกเมืองบาดาล

ขุนกระบี่บุกเมืองบาดาล

Info Media Innovation

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-08-24

Size

32.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
ขุนกระบี่บุกเมืองบาดาล Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป.4/4 แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
- ท 1.1 ป.5/6 อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
- ท 1.1 ป.6/3 อ่านเรื่องสั้นๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
- ท 5.1 ป.5/2 ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตจริง
- ท 5.1 ป.5/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. ความรู้หรือข้อคิดจากบทประพันธ์ วรรณคดีต่างๆ
2. คุณค่าด้านอารมณ์ จากการอ่านบทประพันธ์ วรรณคดีต่างๆ
3. คำสัมผัสสระและคำสัมผัสอักษร หรือคำสัมผัสพยัญชนะ
4. คุณค่าวรรณคดี เช่น ประเพณี ความเชื่อ วิถีชีวิต และค่านิยม
5. บทอาขยาน
6. คำไวพจน์หรือคำพ้องความหมาย
7. คำประพันธ์ที่มีการอุปมา
Feature
Application เรื่อง ขุนกระบี่บุกเมืองบาดาล มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้เกี่ยวกับบทประพันธ์ บทอาขยาน และคำไวพจน์
- สนุกกับเกมแนว RPG ทำภารกิจที่แฝงไปด้วยความรู้เกี่ยวกับบทประพันธ์
- เพลินเพลิดกับเกมสนุกๆ พร้อมเรียนรู้บทอาขยาน
- ให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้คำไวพจน์ผ่านการตอบคำถามในเกม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนในวรรณคดี และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
32.3 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-08-24
Language:
Chinese Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hebrew Indonesian Italian Japanese Korean Malay Norwegian Bokmål Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps