ผจญภัยคำหรรษา ผจญภัยคำหรรษา Free Get
ผจญภัยคำหรรษา

ผจญภัยคำหรรษา

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-08-25

Size

159.6 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
ผจญภัยคำหรรษา Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านและสะกดคำได้ ผู้เรียนจะเรียนรู้คำที่มักมีปัญหาในการอ่าน คำยากต่างๆ ผู้เรียนจะได้อ่านคำ และออกเสียงอ่านคำที่ถูกต้อง ได้แก่ ทัณฑฆาต (ตัวการันต์), รร (ร หัน), คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง, คำพ้องรูป คำพ้องเสียง, คำที่ใช้ ฑ, คำที่ใช้ ฤ ฤา เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน
- ท 1.1 ป2/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
- ท 1.1 ป2/2 อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
- ท 1.1 ป3/1 อ่านออกเสียงคำ ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว
- ท 1.1 ป3/2 อธิบายความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. คำอ่านที่มีทัณฑฆาต (ตัวการันต์)
2. คำอ่านที่มี รร (ร หัน)
3. คำอ่านที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
4. คำอ่านที่มีคำพ้องรูป
5. คำอ่านที่มีคำพ้องเสียง
6. คำอ่านที่มี ฑ
7. คำอ่านที่มี ฤ ฤา

Feature
Application เรื่อง “ผจญภัยคำหรรษา” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้เรื่องคำอ่านที่มีทัณฑฆาต (ตัวการันต์) ฝึกอ่านและรู้ความหมายของคำจากภาพ ของคำอ่านที่มีทัณฑฆาต (ตัวการันต์) ต่างๆ
- เรียนรู้เรื่องลักษณะ รูปแบบ วิธีการอ่านคำอ่านที่มี รร (ร หัน) ฝึกอ่านและรู้ความหมายของคำจากภาพ ของคำอ่านที่มี รร (ร หัน) ต่างๆ
- เรียนรู้เรื่องลักษณะ รูปแบบ วิธีการอ่านคำอ่านที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง ฝึกอ่านและรู้ความหมายของคำจากภาพ ของคำอ่านที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงต่างๆ
- เรียนรู้เรื่องลักษณะ รูปแบบ วิธีการอ่านคำอ่านที่มีคำพ้องรูป ฝึกอ่านและเปรียบเทียบความหมายของคำอ่านที่มีคำพ้องรูปจากภาพ
- เรียนรู้เรื่องลักษณะ รูปแบบ วิธีการอ่านคำอ่านที่มีคำพ้องเสียง ฝึกอ่านและเปรียบเทียบความหมายของคำอ่านที่มีคำพ้องเสียงจากรูปคำที่แตกต่างกัน
- เรียนรู้เรื่องลักษณะ รูปแบบ วิธีการอ่านคำอ่านที่มี ฑ ฝึกอ่านและรู้ความหมาย ของคำอ่านที่มี ฑ ต่างๆ
- เรียนรู้เรื่องลักษณะ รูปแบบ วิธีการอ่านคำอ่านที่มี ฤ ฤา ฝึกอ่านและรู้ความหมายของคำอ่านที่มี ฤ ฤา ต่างๆ
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผจญภัยคำหรรษา 1.0 Update
2019-08-25 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
159.6 MB
Genre:
Education
Update Date:
2019-08-25
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps