มือปราบปีศาจยานรก มือปราบปีศาจยานรก Free Get
มือปราบปีศาจยานรก

มือปราบปีศาจยานรก

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-08-24

Size

35.7 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
มือปราบปีศาจยานรก Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
ส 2.1 ป.6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน
ส 3.1 ป.5/3 อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์
ส 3.1 ป.6/2 อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทัน
ส 3.2 ป.6/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล
ส 3.2 ป.6/2 ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
2. สหกรณ์
3. บทบาทผู้บริโภค
4. ความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ
5. กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน
Feature
Application เรื่อง มือปราบปีศาจยานรก มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้การปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
- สนุกกับเกมแนว RPG ทำภารกิจที่แฝงไปด้วยความรู้
- รู้จักความสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจ
- สนุกสนานกับการปราบบอสเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สดใส และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
มือปราบปีศาจยานรก 1.0 Update
2018-08-24 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
35.7 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-08-24
Language:
Chinese Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hebrew Indonesian Italian Japanese Korean Malay Norwegian Bokmål Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps