อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ Free Get
อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ

อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-08-31

Size

260.4 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพการอ่าน เป็นบทเรียนแอปพลิเคชั่นที่ออกแบบมาในลักษณะเป็นเนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการอ่านภาษาไทย ให้สามารถอ่านคำที่มีวรรณยุกต์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยผู้เรียนต้องรู้จักอักษรสามหมู่ คือ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ ซึ่งแต่ละหมู่จะสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ต่างกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีผันเสียงวรรณยุกต์ เรียนรู้วิธีการสะกดคำที่มีวรรณยุกต์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตัวชี้วัด
- ท 1.1 ป1/1 อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสั้นๆ
- ท 1.1 ป1/2 บอกความหมายของคำ และข้อความที่อ่าน

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
- รู้จักอักษรสามหมู่
- รู้จักวรรณยุกต์
- ฝึกผันเสียงวรรณยุกต์
- ฝึกแจกลูกสะกดคำที่มีวรรณยุกต์ แม่ ก กา
- ฝึกแจกลูกสะกดคำที่มีวรรณยุกต์ มีตัวสะกด


Feature
Application เรื่อง “อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ” มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้กลุ่มเสียงของพยัญชนะไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมู่ได้แก่ อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต่ำ
- เรียนรู้รูปและระดับเสียงของวรรณยุกต์ในภาษาไทย และฝึกการผันเสียงวรรณยุกต์ให้ 5 เสียง
- เรียนรู้วิธีการผันเสียงวรรณยุกต์กลุ่มอักษรกลาง อักษรสูง และอักษรต่ำ
- เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมสนุกๆ
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูน และฉากที่มีสีสันสวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
อักษรสามหมู่กับสามทหารเสือ 1.0 Update
2019-08-31 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
260.4 MB
Genre:
Education
Update Date:
2019-08-31
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps