เส้นทางประชาธิปไตยของไทย เส้นทางประชาธิปไตยของไทย Free Get
เส้นทางประชาธิปไตยของไทย

เส้นทางประชาธิปไตยของไทย

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-08-24

Size

55.8 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
เส้นทางประชาธิปไตยของไทย Description
คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
ส 1.1 ป.6/8 อธิบายหลักธรรมสำคัญของศาสนาอื่นๆ โดยสังเขป
ส 1.1 ป.6/9 อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธีพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
ส 2.1 ป.5/1 ยกตัวอย่างและปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ในฐานะ พลเมืองดี
ส 2.2 ป.4/1 อธิบายอำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
ส 4.3 ป.6/3 ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์

เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. บทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง
2. หลักการประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
3. หลักธรรมสำคัญของศาสนา
4. พิธีกรรมทางศาสนา
5. บุคคลสำคัญด้านต่างๆ สมัยรัตนโกสินทร์
Feature
Application เรื่อง เส้นทางประชาธิปไตยของไทย มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รู้และเข้าใจ หลักธรรมของศาสนาผ่านการเล่นเกม
- สนุกสนานกับเกมกระดานที่แฝงไปด้วยความรู้
- เด็กๆ สามารถทบทวนบทเรียนผ่านการตอบคำถามภายในเกม
- ให้เด็กๆ ได้รู้ถึงบทบาท สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองผ่านการเล่นเกม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สดใส และฉากที่สวยงาม
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เส้นทางประชาธิปไตยของไทย 1.0 Update
2018-08-24 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
55.8 MB
Genre:
Education
Update Date:
2018-08-24
Language:
Chinese Czech Danish Dutch English Finnish French German Greek Hebrew Indonesian Italian Japanese Korean Malay Norwegian Bokmål Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps