เที่ยว

เที่ยวFree

2.3for iPhone, iPad and more
Media Rich
Developer
25 MB
Size
Apr 5, 2018
Update Date
Travel
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
เที่ยว Screenshots
เที่ยว posterเที่ยว posterเที่ยว posterเที่ยว posterเที่ยว poster
เที่ยว posterเที่ยว posterเที่ยว posterเที่ยว poster

About เที่ยว

"เที่ยว" แอปพลิเคชันสำหรับเริ่มต้นออกเดินทาง รวบรวมข้อมูลที่พัก ที่เที่ยว ตลอดจนถึงการเดินทาง
Show More

What's New in the Latest Version 2.3

Last updated on Jul 30, 2020
Old Versions
- เพิ่มเมนูตลาดท่องเที่ยวออนไลน์
- แก้ไขการใช้งานส่วนต่างๆ
Show More
Version History
2.3
Jul 30, 2020
- เพิ่มเมนูตลาดท่องเที่ยวออนไลน์
- แก้ไขการใช้งานส่วนต่างๆ
2.1
Oct 2, 2019
- เลือกเมืองท่องเที่ยว
- วอเชอร์ราคาพิเศษ
- แก้ไขการใช้งานส่วนต่างๆ
2.0
Jul 25, 2018
- menu video
- bug fix
1.1
May 9, 2018
- Bug fix
1.0
Apr 5, 2018

เที่ยว FAQ

Click here to learn how to download เที่ยว in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of เที่ยว.
iPhone
Requires iOS 9.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 9.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 9.0 or later.
เที่ยว supports English

เที่ยว Alternative

You May Also Like

Get more from Media Rich