AwareHero

AwareHeroFree

1.0.3for iPhone
Vu Thu
Developer
Jul 4, 2020
Update Date
Weather
Category
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
AwareHero Screenshots
AwareHero posterAwareHero posterAwareHero posterAwareHero posterAwareHero poster

About AwareHero

- Ứng dụng cho phép người dùng xem danh sách tin cảnh báo thiên tai, người dùng có thể xem chi tiết tin, thực hiện chia sẻ tin và bình luận về tin tức.
- Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin thời tiết cơ bản như nhiệt độ, gió, tia UV, độ ẩm và thông tin dự báo thời tiết trong tương lai tại địa phương được lựa chọn.
- Ứng dụng cho phép người dùng xem danh sách tin phản hồi từ người dùng Ứng dụng trong màn hình bản đồ, người dùng có thể lựa chọn loại bản đồ, thực hiện lọc tin theo tỉnh thành phố, người dùng có thể xem chi tiết tin và chia sẻ tin tức.
- Ứng dụng cho phép người dùng gửi thông tin phản hồi thông tin thiên tai và cho phép cán bộ địa phương chia sẻ thông tin về nhu cầu cứu trợ cứu nạn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.
- Ứng dụng cho phép người dùng xem danh sách tin chỉ đạo từ cán bộ có thẩm quyền, người dùng có thể xem chi tiết tin, thực hiện chia sẻ tin và bình luận về tin tức.
- Ứng dụng cho phép người dùng xem danh sách tin nhắn cánh báo được gửi tới tài khoản và Ứng dụng.
- Ứng dụng cho phép người dùng xem danh sách tin thời tiết trên biển trong màn hình bản đồ, người dùng có thể lựa chọn loại bản đồ, thực hiện xem chi tiết tin và chia sẻ tin tức.
- Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin chất lượng không khí từ trang web https://pamair.org/
- Ứng dụng cho phép người dùng xem thông tin số điện thoại cứu hộ cứu nạn, thông tin ứng dụng.
- Người dùng có thể thực hiện đăng nhập, đăng ký tài khoản Ứng dụng để thực hiện gửi thông tin phản hồi tới cơ quan có thẩm quyền.
- Người dùng có thể thực hiện bật tắt nhận thông tin cảnh báo, cài đặt ngôn ngữ của Ứng dụng và đăng ký nhận tin cảnh báo theo danh sách các tỉnh thành phố.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.3

Last updated on Jul 4, 2020
Old Versions
Chỉnh sửa giao diện người dùng.
Show More
Version History
1.0.3
Jul 4, 2020
Chỉnh sửa giao diện người dùng.

AwareHero FAQ

Click here to learn how to download AwareHero in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of AwareHero.
iPhone
AwareHero supports English, Vietnamese

AwareHero Alternative

You May Also Like

Get more from Vu Thu