Polish Bible Pro : Biblia

Polish Bible Pro : Biblia


Polska Biblia Gdańska : Biblie


FreeOffers In-App Purchases

2.0.0for iPhone, iPad and more
Naim Abdel
Developer
47.9 MB
Size
Mar 9, 2021
Update Date
Books
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Polish Bible Pro : Biblia Screenshots
Polish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia poster
Polish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia posterPolish Bible Pro : Biblia poster

About Polish Bible Pro : Biblia

Dzięki tej aplikacji można przeczytać wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch.

= > Treść:
- Wszystkie rozdziały w 66 ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu

= >Tekst jest w języku polskim

= > Nie jest wymagane połączenie internetowe do czytania Biblii

= > Cechy:
- Szukaj w tytułach książek i liczby książek
- Indeks wyszukiwania i pełne treści tekstowych do wszystkich rozdziałów Biblii
- Automatyczne zakładek dla każdego rozdziału
- Zarządzanie ulubionych
- Dostosuj rozmiar i czcionkę tekstu dla całej aplikacji
- Podziel się z Facebook, Twitter, ... rozdziały Biblii które lubisz

-------------------------------------------------- ------------------

WAŻNE INFORMACJE

= > Nie możemy odpowiadać na komentarze pozostawione na App Store . Dla nas ułożyła błąd , dziękujemy za kontakt z aplikacji.

= > Jeśli lubisz tę aplikację i postęp jest uczynienie , dziękuję wystawić ocenę i komentarz na App Store .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

With This app you can read ALL the books of the Old Testament and the New Testament on your Iphone / Ipad / Ipod Touch.

= > Content :
- ALL chapters in 66 books of the Old Testament and New Testament

= > The text is in Polish

= > No Internet connection is required to read the Bible

= > Features :
- Search on the book titles and numbers of books
- Search index and full text contents for all the chapters of the Bible
- Automatic bookmark for each chapter
- Manage favorites
- Adjust the size and font of the text for the entire application
- Share with facebook, twitter, ... chapters of the Bible that you enjoy

-------------------------------------------------- ------------------

IMPORTANT NOTES

= > We can not respond to comments left on the App Store. For us to put together a bug , thank you for contacting us from the application.

= > If you like this application and the progress we are making , thank you to leave a rating and comment on the App Store.
Show More

What's New in the Latest Version 2.0.0

Last updated on Mar 9, 2021
Version History
2.0.0
Mar 9, 2021

Polish Bible Pro : Biblia FAQ

Click here to learn how to download Polish Bible Pro : Biblia in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Polish Bible Pro : Biblia.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
Polish Bible Pro : Biblia supports English, Arabic, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Dutch, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Kurdish, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Urdu
Polish Bible Pro : Biblia contains in-app purchases. Please check the pricing plan as below:
Full Holy Bible without ads
$0.99

Polish Bible Pro : Biblia Alternative

You May Also Like

Get more from Naim Abdel