Taxi Vu Gia

Taxi Vu GiaFree

1.1for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Taxi Vu Gia Screenshots
Taxi Vu Gia posterTaxi Vu Gia poster
Taxi Vu Gia posterTaxi Vu Gia posterTaxi Vu Gia posterTaxi Vu Gia posterTaxi Vu Gia poster

About Taxi Vu Gia

Tính năng:
(1) Cho phép khách hàng đặt xe đến đón ngay tại vị trí hiện tại, đặt xe cho người thân ở vị trí khác hoặc đặt xe trước (cuộc hẹn) từ 15 phút đến 24 giờ
(2) Khách hàng biết trước giá ước lượng của chuyến đi.
(3) Cho phép khách hàng theo dõi lộ trình di chuyển của xe trên bản đồ để khách không phải chờ đợi một cách sốt ruột.
(4) Khách hàng hủy đặc xe mà không bị tính phí.
(5) Quản lý thông tin chuyến đi, lịch sử đặt xe và các thông tin liên quan.
Show More

What's New in the Latest Version 1.1

Last updated on Dec 5, 2018
Old Versions
Change App Name.
Show More
Version History
1.1
Nov 16, 2018
Change App Name.

Taxi Vu Gia FAQ

Click here to learn how to download Taxi Vu Gia in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Taxi Vu Gia.
iPhone
iPad
Taxi Vu Gia supports English, Vietnamese

Taxi Vu Gia Alternative

You May Also Like

Get more from Tuan Anh Vu