iCIC

iCIC무료

4.4.2for iPhone, iPad and more
4.7
39 Ratings
NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM
Developer
158.1MB
Size
Apr 26, 2024
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
iCIC 스크린 샷
iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터
iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터iCIC 포스터

About iCIC

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại Tổ chức tín dụng phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người dùng có thể khai thác báo cáo tín dụng của bản thân, để có thể nhận được đánh giá, xếp hạng tín dụng chính xác nhất từ CIC. Qua đó sẽ nhận được tư vấn cách cải thiện điểm/hạng tín dụng của bản thân.
Show More

최신 버전 4.4.2의 새로운 기능

Last updated on Apr 26, 2024
오래된 버전
sửa lỗi không gửi được vay vốn
Show More
Version History
4.4.2
Apr 26, 2024
sửa lỗi không gửi được vay vốn
4.4.1
Apr 24, 2024
- Sửa lỗi hiển thị Thông báo/ Tin tức
- Bổ sung thông tin khi click/view quảng cáo
- sửa các lỗi tồn đọng
4.3.3
Mar 26, 2024
- sửa luồng đăng ký tài khoản
- sửa các lỗi của ứng dụng
4.3.2
Mar 21, 2024
- Thêm chức năng nhận OTP qua email
- sửa các lỗi của ứng dụng
4.3.1
Mar 14, 2024
- Chỉnh sửa tính năng đăng ký tài khoản: Cho phép xem lại ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh chân dung
- Thêm mới tính năng cập nhật thông tin pháp lý
4.2.1
Mar 4, 2024
- sửa lỗi trắng màn hình khi vào ứng dụng
- thêm trang cắt ảnh cccd ở trang đăng ký
4.1.1
Feb 7, 2024
- Chỉnh sửa 1 số lỗi của app
- Thêm tính năng lưu báo cáo đã khai thác trên thiết bị
3.12.3
Jan 3, 2024
sửa lỗi cập nhật thông tin khách hàng vay
3.12.2
Dec 29, 2023
Sửa lỗi khai thác báo cáo miễn phí lần đầu trong năm
3.12.1
Dec 28, 2023
- Thêm chức năng đăng ký tài khoản sử dụng EKYC
- Nâng cấp trải nghiệm ứng dụng
- Sửa một số lỗi tồn đọng
3.8.1
Aug 22, 2023
Cập nhật xem chi tiết thông báo
3.0.34
Apr 25, 2023
Cập nhật thông tin CIC.
3.0.33
Mar 10, 2023
Cập nhật phần khai thác báo cáo miễn phí.
3.0.31
Feb 11, 2023
Cập nhật chức năng khai thác báo cáo.
3.0.28
Feb 8, 2023
Thêm chức năng mua combo báo cáo.
3.0.27
Jan 16, 2023
Cập nhật việc xuất hoá đơn điện tử.
3.0.26
Jan 12, 2023
Cập nhật SMS OTP.
3.0.25
Dec 26, 2022
Cập nhật phương thức thanh toán.
3.0.24
Dec 16, 2022
Cập nhật báo cáo chờ thành toán.
3.0.23
Dec 15, 2022
Cập nhật thông báo thanh toán Napas.
3.0.22
Nov 24, 2022
Cập nhật Phương thức thanh toán bằng Napas 3.0.
3.0.17
Oct 24, 2022
Thêm mới phần tin tức.
3.0.16
Oct 12, 2022
Thêm lưu ý khi cập nhật CMND/CCCD 9 số.
3.0.14
Sep 15, 2022
Thêm chức năng tải báo cáo thể nhân.
Thêm lưu ý cập nhật thông tin khách hàng.
3.0.13
Sep 5, 2022
Sửa lỗi hiển thị danh sách báo cáo

iCIC FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 iCIC를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
iCIC의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 13.0 이상 필요.
iPad
iPadOS 13.0 이상 필요.
iPod touch
iOS 13.0 이상 필요.
iCIC은 다음 언어를 지원합니다. 영어

iCIC 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM에서 더 많은 것을 얻기