iCIC

iCIC免費

4.4.2for iPhone, iPad and more
4.7
39 Ratings
NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM
Developer
158.1 MB
Size
2024年04月26日
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
iCIC 螢幕截圖
iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報
iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報iCIC 海報

About iCIC

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại Tổ chức tín dụng phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người dùng có thể khai thác báo cáo tín dụng của bản thân, để có thể nhận được đánh giá, xếp hạng tín dụng chính xác nhất từ CIC. Qua đó sẽ nhận được tư vấn cách cải thiện điểm/hạng tín dụng của bản thân.
Show More

最新版本4.4.2更新日誌

Last updated on 2024年04月26日
歷史版本
sửa lỗi không gửi được vay vốn
Show More
Version History
4.4.2
2024年04月26日
sửa lỗi không gửi được vay vốn
4.4.1
2024年04月24日
- Sửa lỗi hiển thị Thông báo/ Tin tức
- Bổ sung thông tin khi click/view quảng cáo
- sửa các lỗi tồn đọng
4.3.3
2024年03月26日
- sửa luồng đăng ký tài khoản
- sửa các lỗi của ứng dụng
4.3.2
2024年03月21日
- Thêm chức năng nhận OTP qua email
- sửa các lỗi của ứng dụng
4.3.1
2024年03月14日
- Chỉnh sửa tính năng đăng ký tài khoản: Cho phép xem lại ảnh chụp CMND/CCCD, ảnh chân dung
- Thêm mới tính năng cập nhật thông tin pháp lý
4.2.1
2024年03月04日
- sửa lỗi trắng màn hình khi vào ứng dụng
- thêm trang cắt ảnh cccd ở trang đăng ký
4.1.1
2024年02月07日
- Chỉnh sửa 1 số lỗi của app
- Thêm tính năng lưu báo cáo đã khai thác trên thiết bị
3.12.3
2024年01月03日
sửa lỗi cập nhật thông tin khách hàng vay
3.12.2
2023年12月29日
Sửa lỗi khai thác báo cáo miễn phí lần đầu trong năm
3.12.1
2023年12月28日
- Thêm chức năng đăng ký tài khoản sử dụng EKYC
- Nâng cấp trải nghiệm ứng dụng
- Sửa một số lỗi tồn đọng
3.8.1
2023年08月22日
Cập nhật xem chi tiết thông báo
3.0.34
2023年04月25日
Cập nhật thông tin CIC.
3.0.33
2023年03月10日
Cập nhật phần khai thác báo cáo miễn phí.
3.0.31
2023年02月11日
Cập nhật chức năng khai thác báo cáo.
3.0.28
2023年02月08日
Thêm chức năng mua combo báo cáo.
3.0.27
2023年01月16日
Cập nhật việc xuất hoá đơn điện tử.
3.0.26
2023年01月12日
Cập nhật SMS OTP.
3.0.25
2022年12月26日
Cập nhật phương thức thanh toán.
3.0.24
2022年12月16日
Cập nhật báo cáo chờ thành toán.
3.0.23
2022年12月15日
Cập nhật thông báo thanh toán Napas.
3.0.22
2022年11月24日
Cập nhật Phương thức thanh toán bằng Napas 3.0.
3.0.17
2022年10月24日
Thêm mới phần tin tức.
3.0.16
2022年10月12日
Thêm lưu ý khi cập nhật CMND/CCCD 9 số.
3.0.14
2022年09月15日
Thêm chức năng tải báo cáo thể nhân.
Thêm lưu ý cập nhật thông tin khách hàng.
3.0.13
2022年09月05日
Sửa lỗi hiển thị danh sách báo cáo

iCIC FAQ

點擊此處瞭解如何在受限國家或地區下載iCIC。
以下為iCIC的最低配置要求。
iPhone
須使用 iOS 13.0 或以上版本。
iPad
須使用 iPadOS 13.0 或以上版本。
iPod touch
須使用 iOS 13.0 或以上版本。
iCIC支持英文

iCIC相關應用

你可能還喜歡

NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM 開發者的更多應用