iCIC

iCICFree

3.8.1for iPhone, iPad and more
5.1
24 Ratings
NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM
Developer
67.3 MB
Size
Aug 22, 2023
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
iCIC Screenshots
iCIC posteriCIC posteriCIC posteriCIC posteriCIC poster
iCIC posteriCIC posteriCIC posteriCIC posteriCIC posteriCIC posteriCIC poster

About iCIC

Ứng dụng phát hành bởi Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Thông qua ứng dụng này, khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng và đăng ký nhu cầu vay vốn tại Tổ chức tín dụng phù hợp, tiết kiệm được chi phí đi lại, thời gian khi sử dụng dịch vụ ngân hàng và tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Người dùng có thể khai thác báo cáo tín dụng của bản thân, để có thể nhận được đánh giá, xếp hạng tín dụng chính xác nhất từ CIC. Qua đó sẽ nhận được tư vấn cách cải thiện điểm/hạng tín dụng của bản thân.
Show More

What's New in the Latest Version 3.8.1

Last updated on Aug 22, 2023
Old Versions
Cập nhật xem chi tiết thông báo
Show More
Version History
3.8.1
Aug 22, 2023
Cập nhật xem chi tiết thông báo
3.0.34
Apr 25, 2023
Cập nhật thông tin CIC.
3.0.33
Mar 10, 2023
Cập nhật phần khai thác báo cáo miễn phí.
3.0.31
Feb 11, 2023
Cập nhật chức năng khai thác báo cáo.
3.0.28
Feb 8, 2023
Thêm chức năng mua combo báo cáo.
3.0.27
Jan 16, 2023
Cập nhật việc xuất hoá đơn điện tử.
3.0.26
Jan 12, 2023
Cập nhật SMS OTP.
3.0.25
Dec 26, 2022
Cập nhật phương thức thanh toán.
3.0.24
Dec 16, 2022
Cập nhật báo cáo chờ thành toán.
3.0.23
Dec 15, 2022
Cập nhật thông báo thanh toán Napas.
3.0.22
Nov 24, 2022
Cập nhật Phương thức thanh toán bằng Napas 3.0.
3.0.17
Oct 24, 2022
Thêm mới phần tin tức.
3.0.16
Oct 12, 2022
Thêm lưu ý khi cập nhật CMND/CCCD 9 số.
3.0.14
Sep 15, 2022
Thêm chức năng tải báo cáo thể nhân.
Thêm lưu ý cập nhật thông tin khách hàng.
3.0.13
Sep 5, 2022
Sửa lỗi hiển thị danh sách báo cáo
3.0.12
Aug 31, 2022
Lưu lại thông tin báo cáo với mỗi giao dịch

Bỏ hình thức thanh toán bằng chuyển khoản với báo cáo thể nhân
3.0.11
Aug 29, 2022
Lưu lại thông tin báo cáo với mỗi giao dịch
Bỏ hình thức thanh toán bằng chuyển khoản với báo cáo thể nhân
3.0.9
Aug 18, 2022
Hiển thị "Miễn phí" với trường hợp Khai thác báo cáo miễn phí
3.0.8
Aug 14, 2022
Thêm thông tin nhập giấy tờ khác.
Hiển thị "Miễn phí" với trường hợp Khai thác báo cáo miễn phí
3.0.7
Jul 21, 2022
Check trùng lặp khi đăng ký gói vay/thẻ.
Giới hạn khoản vay tối thiểu là 1.000.000 VNĐ
3.0.6
Jun 21, 2022
Sửa giao diện cập nhật thông tin pháp lý, chọn ảnh CMND/CCCD
3.0.5
May 31, 2022
1. Trường Họ và tên: Không nhập ký tự số
2. Tại trường địa chỉ liên hệ chỉ để tối đa 70 ký tự.
3. Trường Giấy tờ khác: Có lưu ý cho KH khi nhập " Nhập CMND cũ 9 số để được cấp tài khoản sớm nhất"
Phần lưu ý: Ảnh chân dung khách hàng chụp kèm mặt trước CMND/CCCD (có thể kèm ảnh minh họa)
3.0.4
May 20, 2022
Thay đổi nhập thông tin giấy tờ khác
3.0.3
May 4, 2022
- Cập nhật tên người dùng chỉ cho phép nhập chữ
- Thay đổi phương thức nhập ngày sinh thuận tiện với người dùng
- Thông báo không tắt ứng dụng khi thực hiện thanh toán khai thác báo cáo qua cổng thanh toán
3.0.2
Apr 15, 2022
Cập nhật lỗi xác thực lần đầu khi thực hiện khai thác báo cáo

iCIC FAQ

Click here to learn how to download iCIC in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of iCIC.
iPhone
Requires iOS 12.4 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.4 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.4 or later.
iCIC supports English

iCIC Alternative

You May Also Like

Get more from NATIONAL CREDIT INFORMATION CENTRE OF VIETNAM