VN Trace

VN Trace무료

1.0.4for iPhone, iPad and more
Duong Le Dai
Developer
266.1MB
Size
Apr 15, 2020
Update Date
Productivity
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VN Trace 스크린 샷
VN Trace 포스터VN Trace 포스터VN Trace 포스터VN Trace 포스터
VN Trace 포스터VN Trace 포스터VN Trace 포스터VN Trace 포스터

About VN Trace

VNTrace là sàn giao dịch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm .

Hệ thống bao gồm :
- Sàn giao dịch nông sản, thuỷ hải sản có truy xuất nguồn gốc được chuẩn hoá giúp thông quan toàn thế giới
- Các chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, kết nối nông dân - Chế Biến - Xuất khẩu
- Nhật ký điện tử chứng minh lịch sử hoạt động sản xuất, thể hiện tính minh bạch và trung thực trong sản xuất
- Công cụ tự tạo tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo tất cả ngôn ngữ theo toàn thế giới.
- Chỉ dẫn địa lý các vùng sản xuất
Show More

최신 버전 1.0.4의 새로운 기능

Last updated on Apr 15, 2020
오래된 버전
Cập nhật giao diện mới của ứng dụng
Show More
Version History
1.0.4
Apr 15, 2020
Cập nhật giao diện mới của ứng dụng
1.0.2
Jan 6, 2020
Cập nhật giao diện mới đẹp hơn và tiện lợi hơn
1.0.1
Dec 27, 2019
Cập nhật thêm giao diện với nhiều tính năng mới
1.0.0
Dec 16, 2019

VN Trace FAQ

제한된 국가 또는 지역에서 VN Trace를 다운로드하는 방법을 알아보려면 여기를 클릭하십시오.
VN Trace의 최소 요구 사항을 보려면 다음 목록을 확인하십시오.
iPhone
iOS 9.0 이상 필요.
iPad
iPadOS 9.0 이상 필요.
iPod touch
iOS 9.0 이상 필요.
VN Trace은 다음 언어를 지원합니다. 한국어, Central Kurdish, 구자라트어, 그리스어, 네덜란드어, 덴마크어, 독일어, 러시아어, 루마니아어, 마라타어, 말라얄람어, 말레이어, 버마어, 베트남어, 벵골어, 보크몰 노르웨이어, 스와힐리어, 스웨덴어, 스페인어, 슬로바키아어, 아랍어, 아프리칸스어, 영어, 우르두어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 중국어(간체), 중국어(번체), 체코어, 크로아티아어, 타갈로그어, 타밀어, 태국어, 터키어, 텔루구어, 펀자브어, 포르투갈어, 폴란드어, 프랑스어, 핀란드어, 헝가리어, 히브리어, 힌두어

VN Trace 대안

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다

Duong Le Dai에서 더 많은 것을 얻기