Polish Bible - Biblia Gdańska

Polish Bible - Biblia Gdańska


Polska Biblia : Holy Bible


$0.99

2.0.0for iPhone, iPad and more
Naim Abdel
Developer
38.3 MB
Size
Feb 13, 2015
Update Date
Books
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Polish Bible - Biblia Gdańska Screenshots
Polish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska poster
Polish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska posterPolish Bible - Biblia Gdańska poster

About Polish Bible - Biblia Gdańska

Dzięki tej aplikacji można przeczytać wszystkie księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu na iPhone / iPad / iPod Touch.

= > Treść:
- Wszystkie rozdziały w 66 ksiąg Starego Testamentu i Nowego Testamentu

= >Tekst jest w języku polskim

= > Nie jest wymagane połączenie internetowe do czytania Biblii

= > Cechy:
- Szukaj w tytułach książek i liczby książek
- Indeks wyszukiwania i pełne treści tekstowych do wszystkich rozdziałów Biblii
- Automatyczne zakładek dla każdego rozdziału
- Zarządzanie ulubionych
- Dostosuj rozmiar i czcionkę tekstu dla całej aplikacji
- Podziel się z Facebook, Twitter, ... rozdziały Biblii które lubisz

-------------------------------------------------- ------------------

WAŻNE INFORMACJE

= > Nie możemy odpowiadać na komentarze pozostawione na App Store . Dla nas ułożyła błąd , dziękujemy za kontakt z aplikacji.

= > Jeśli lubisz tę aplikację i postęp jest uczynienie , dziękuję wystawić ocenę i komentarz na App Store .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

With This app you can read ALL the books of the Old Testament and the New Testament on your Iphone / Ipad / Ipod Touch.

= > Content :
- ALL chapters in 66 books of the Old Testament and New Testament

= > The text is in Polish

= > No Internet connection is required to read the Bible

= > Features :
- Search on the book titles and numbers of books
- Search index and full text contents for all the chapters of the Bible
- Automatic bookmark for each chapter
- Manage favorites
- Adjust the size and font of the text for the entire application
- Share with facebook, twitter, ... chapters of the Bible that you enjoy

-------------------------------------------------- ------------------

IMPORTANT NOTES

= > We can not respond to comments left on the App Store. For us to put together a bug , thank you for contacting us from the application.

= > If you like this application and the progress we are making , thank you to leave a rating and comment on the App Store.
Show More

What's New in the Latest Version 2.0.0

Last updated on Mar 9, 2021
Old Versions
- Complete redesign of the application
- Całkowite przeprojektowanie aplikacji
Show More
Version History
2.0.0
Mar 9, 2021
- Complete redesign of the application
- Całkowite przeprojektowanie aplikacji
1.0
Feb 12, 2015
This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Polish Bible - Biblia Gdańska FAQ

Click here to learn how to download Polish Bible - Biblia Gdańska in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Polish Bible - Biblia Gdańska.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
Polish Bible - Biblia Gdańska supports English, Arabic, Azerbaijani, Bengali, Bosnian, Dutch, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Kurdish, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Urdu

Polish Bible - Biblia Gdańska Alternative

You May Also Like

Get more from Naim Abdel