VNPT eCabinet

VNPT eCabinetFree

1.3.7for iPhone, iPad and more
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Developer
51.9 MB
Size
Nov 28, 2019
Update Date
Business
Category
9+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VNPT eCabinet Screenshots
VNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet poster
VNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet posterVNPT eCabinet poster

About VNPT eCabinet

1. Các tính năng nổi bật :
- Điều hành cuộc họp
- Họp trực tuyến từ xa
- Lịch công tác : đơn vị, cá nhân, gần nhất
- Quản lý tài liệu : tài liệu cuộc họp, tham khảo, quản lý tài liệu cá nhân, chia sẻ tài liệu cá nhân
- Tương tác giữa các thành viên trong cuộc họp : biểu quyết, lấy ý kiến, trao đổi cá nhân - nhóm, ghi chú tài liệu.
- Quản trị : phiên họp, phòng họp/ vị trí ngồi, đăng ký phát biểu, phát biểu, biểu quyết.
2. Lợi ích mang lại :
- Góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức của người đứng đầu các cấp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để xây dựng thành công Chính quyền điện tử.
- Tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của UBND Thành phố.
- Giảm tối đa thời gian họp và nâng cao chất lượng cuộc họp của UBND Thành phố , sở ngành, quận huyện và các đơn vị.
- Giảm số cuộc họp tại các cấp chính quyền để tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách.
- Rút ngắn thời gian thảo luận trực tiếp tại phiên họp các cấp
- Giảm tối đa văn bản giấy sử dụng trong các cuộc họp, giảm chi phí, thời gian, nhân lực in ấn, sao chụp, phát hành, tiếp nhận văn bản giấy.
- Cùng với việc quyết liệt áp dụng văn bản điện tử, tiến tới Văn phòng không giấy tờ và góp phần đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số.
Show More

What's New in the Latest Version 1.3.7

Last updated on Mar 14, 2023
Old Versions
+ Cập nhật sửa lỗi
Show More
Version History
1.3.7
Mar 14, 2023
+ Cập nhật sửa lỗi
1.3.6
Jan 3, 2023
- Sửa lỗi duplicate lịch họp(Sáng, chiều)
1.3.5
Nov 24, 2022
+ Chỉnh sửa lỗi trùng lịch cá nhân.
1.3.4
Aug 12, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.3.3
Aug 5, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.3.2
Jun 22, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.3.1
May 31, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Thêm biểu đồ biểu quyết dạng tròn, dạng bảng
- Liên kết văn bản với hệ thống quản lý văn bản iOffice V5
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.3.0
May 17, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Thêm biểu đồ biểu quyết dạng tròn, dạng bảng
- Liên kết văn bản với hệ thống quản lý văn bản iOffice V5
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.9
Apr 29, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.8
Apr 13, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.6
Mar 2, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.5
Feb 17, 2022
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.4
Dec 27, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.3
Nov 30, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.2
Nov 16, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.1
Nov 3, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.2.0
Nov 1, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.9
Oct 21, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.8
Oct 9, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.7
Sep 24, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.6
Sep 13, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Danh sách khách mời tham gia cuộc họp
- Đánh dấu tài liệu đã xem
- Phân trang tài liệu, thêm tài liệu nhiều cấp
- Tìm kiếm tài liệu đã họp
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.5
Jul 17, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Tối ưu hoá xem tài liệu họp
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.4
Jul 14, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Tối ưu hoá xem tài liệu họp
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.3
Jun 27, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Hỗ trợ xem nhiều tài liệu họp cùng lúc
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng
1.1.2
Jun 19, 2021
Cập nhật các chức năng:
- Hỗ trợ xem nhiều tài liệu họp cùng lúc
- Cải thiện hiệu năng của ứng dụng

VNPT eCabinet FAQ

Click here to learn how to download VNPT eCabinet in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of VNPT eCabinet.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
VNPT eCabinet supports English

VNPT eCabinet Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group