vnEdu Connect

vnEdu ConnectFree

2.9.6for iPhone, iPad and more
4.3
104 Ratings
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Developer
120.9 MB
Size
Jan 8, 2019
Update Date
Education
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
vnEdu Connect Screenshots
vnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect poster
vnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect postervnEdu Connect poster

About vnEdu Connect

vnEdu Connect là ứng dụng tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh trên hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam - vnEdu giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật tức thời thông tin của con em mình tại nhà trường. Cụ thể:
- Cập nhật thông tin "Nhắc uống thuốc" và "Theo dõi sức khỏe cho con" tới nhà trường, nhất là trong các giai đoạn dịch bệnh
- Xem thông báo của nhà trường
- Xem tin nhắn của nhà trường
- Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết của con
- Xem điểm danh, thời khóa biểu của con
- Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260
Show More

What's New in the Latest Version 2.9.6

Last updated on Sep 18, 2023
Old Versions
* Sửa một số lỗi
Show More
Version History
2.9.6
Sep 18, 2023
* Sửa một số lỗi
2.9.5
Sep 8, 2023
* Sửa một số lỗi
2.9.4
Aug 30, 2023
* Sửa một số lỗi
2.9.3
Aug 24, 2023
* Cập nhật chức năng đăng ký đón hộ
* Sửa một số lỗi
2.9.2
Aug 14, 2023
*Sửa một số lỗi
2.9.1
Aug 3, 2023
* Sửa một số lỗi
2.9.0
Jul 27, 2023
* Sửa lỗi chức năng hoạt động hàng ngày
2.8.9
Jul 20, 2023
* Sửa một số lỗi
2.8.8
Jul 17, 2023
* Sửa một số lỗi
2.8.7
Jul 13, 2023
* Cập nhật chức năng xe đưa đón
* Sửa một số lỗi
2.8.6
Jul 12, 2023
* Cập nhật chức năng xe đưa đón
* Sửa một số lỗi
2.8.5
Jun 24, 2023
* Cập nhật chức năng hoạt động hàng ngày cho mầm non
2.8.4
Jun 17, 2023
* Cập nhật thêm chức năng tra cứu điểm thi
* Sửa một số lỗi
2.8.3
Jun 16, 2023
* Cập nhật chức năng tra cứu điểm thi
* Sửa một số lỗi
2.8.2
May 26, 2023
* Sửa một số lỗi
* Tối ưu hoá giao diện
2.8.1
May 19, 2023
* Bổ sung tra cứu điểm thi theo kỳ
* Sửa một số lỗi
2.8.0
Apr 29, 2023
* Cập nhật chức năng đón trả trẻ
* Sửa một số lỗi
* Tối ưu hoá hiệu năng
2.7.9
Mar 31, 2023
* Cập nhật chức năng ủng hộ
* Tối ưu hoá giao diện
2.7.8
Mar 15, 2023
* Cập nhật thực đơn
* Sửa một số lỗi
* Tối ưu hoá giao diện
2.7.7
Mar 10, 2023
* Cập nhật một số chức năng cho mầm non
* Sửa một số lỗi
2.7.6
Feb 4, 2023
* Sửa lỗi thanh toán
* Cập nhật một số chức năng
2.7.5
Jan 12, 2023
* Cập nhật một số chức năng
* Sửa một số lỗi
2.7.4
Dec 14, 2022
* Cập nhật một số chức năng
* Sửa một số lỗi
2.7.3
Nov 30, 2022
* Cập nhật chức năng thông tin học sinh
* Cập nhất chức năng trò chuyện cho phép thả like, tim và đã xem
* Sửa một số lỗi
2.7.2
Nov 11, 2022
* Cập nhật chức năng thanh toán
* Sửa một số lỗi

vnEdu Connect FAQ

Click here to learn how to download vnEdu Connect in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of vnEdu Connect.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
vnEdu Connect supports English, Vietnamese

vnEdu Connect Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group