VNPT SmartCA

VNPT SmartCAFree

1.9.20for iPhone, iPod touch
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Developer
151.2 MB
Size
Sep 12, 2021
Update Date
Business
Category
17+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VNPT SmartCA Screenshots
VNPT SmartCA posterVNPT SmartCA posterVNPT SmartCA poster

About VNPT SmartCA

VNPT SmartCA ký từ xa theo eIDAS tiêu chuẩn Châu Âu
Show More

What's New in the Latest Version 1.9.20

Last updated on Sep 14, 2023
Old Versions
- Nâng cấp trải nghiệm người dùng
Show More
Version History
1.9.20
Sep 14, 2023
- Nâng cấp trải nghiệm người dùng
1.9.19
Sep 12, 2023
- Nâng cấp trải nghiệm người dùng
1.9.18
Aug 23, 2023
- Cập nhật chức năng Gia hạn chứng thư số
1.9.17
Aug 23, 2023
- Bổ sung điều khoản Đăng ký tài khoản
- Bổ sung chức năng Gia hạn chứng thư số
1.9.16
Jul 11, 2023
- Nâng cấp eKYC
1.9.15
Jun 23, 2023
Nâng cấp gói SmartCA tích hợp:
- Bổ sung nhập PIN khi lấy OTP
- Cho phép xác nhận giao dịch Ký số
- Quản lý đối tác liên kết
1.9.14
Jun 16, 2023
- Bổ sung nhập Mã người giới thiệu
- Bổ sung Xác thực số điện thoại khi mua Chứng thư số
1.9.13
Apr 30, 2023
- Bổ sung mua Chứng thư số trên ứng dụng
- Bổ sung quay góc cạnh khi eKYC
1.9.12
Mar 28, 2023
- Nâng cấp trải nghiệm người dùng
1.9.11
Feb 3, 2023
- Nâng cấp trải nghiệm người dùng
1.9.10
Nov 29, 2022
- Sửa trạng thái chứng thư
1.9.9
Nov 24, 2022
- Bổ sung chức năng mua lượt ký
- Bổ sung chuông và rung khi có thông báo
- Tăng thời gian thoát đăng nhập ứng dụng
1.9.8
Sep 26, 2022
- Nâng cấp trải nghiệm khách hàng
1.9.7
Sep 23, 2022
- Nâng cấp trải nghiệm khách hàng
1.9.6
Jul 29, 2022
Sửa một số lỗi nhỏ
1.9.5
Jul 29, 2022
+ Bổ sung các chức năng sau:
- Kích hoạt lại tài khoản
- Quên mã PIN
- Không cho xem file đã ký và chia sẻ với các loại giao dịch ký HASH
+ Sửa một số lỗi nhỏ
1.9.4
Jul 14, 2022
Bổ sung các chức năng:
- Tạo giao dịch Ký số trực tiếp trên ứng dụng
- Nhận file từ ứng dụng khác và tạo giao dịch Ký số
- Chia sẻ file đã Ký số tới ứng dụng khác
- Tùy chỉnh mẫu Chữ ký, vị trí ký với file PDF
- Bổ sung nút Ký số trong danh sách giao dịch chờ ký
1.9.3
May 11, 2022
- Bổ sung chức năng Thay đổi khoá khi Gia hạn chứng thư
1.9.2
Apr 15, 2022
Bổ sung các chức năng:
- Xác nhận giao dịch theo lô (xác nhận ký nhiều giao dịch cùng lúc)
- Quên mật khẩu
1.9.1
Mar 24, 2022
- Bổ sung kiểm tra tự động bật sinh trắc học
1.9
Mar 17, 2022
1. Bổ sung chức năng tự động bật quét sinh trắc học khi người dùng bật app hoặc click vào notify xác ký số.
2. Khắc phục lỗi người đùng đang sử dụng bình thường sau đó xóa app cài lại thì không ký được
3. Cố định cỡ chữ không theo cỡ chữ cài đặt trên máy.
4. Thêm đồng hồ đếm ngược trên màn hình xác nhận giao dịch.
5. Bổ sung thanh cuộn trên màn hình ký BBNT (bước 4/4 luồng kích hoạt tài khoản)
6. Chuyển về màn hình kích hoạt nếu tài khoản người dùng bị xóa do tạo nhầm định danh.
7. Cho phép tuỳ chọn bật/tắt xác thực ký số bằng sinh trắc học
1.8
Dec 21, 2021
- Tối ưu chức năng ký Biên bản nghiệm thu
- Thêm xem trước file với định dạng .docx, .xlsx, .xml
- Cập nhật giao diện màn hình đăng nhập
1.7
Dec 8, 2021
- Tối ưu chức năng ký Biên bản nghiệm thu
- Bổ sung thêm hình ảnh dịch vụ trên màn hình kích hoạt
- Cập nhật giao diện lịch sử giao dịch và thông tin cá nhân
1.6
Nov 13, 2021
- Sửa lỗi cuộn trong màn hình kích hoạt tài khoản
- Cập nhật responsive cho màn hình chứng thư số
- Gộp luồng kích hoạt tài khoản và kích hoạt cặp khóa thành 4 bước tiện dụng cho người sử dụng
- Phát triển chức năng đổi mật khẩu
- Gọi tổng đài CSKH trực tiếp từ ứng dụng
- Cập nhật giao diện Cá nhân, Chữ ký số
- Xử lý tự động xóa giao dịch khi hết thời gian chờ
- Thông báo đẩy trong ứng dụng về các giao dịch được đồng bộ từ phía web
1.5
Nov 2, 2021
- Chức năng đổi mật khẩu
- Cập nhật giao diện toàn bộ ứng dụng

VNPT SmartCA FAQ

Click here to learn how to download VNPT SmartCA in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of VNPT SmartCA.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
VNPT SmartCA supports English, Vietnamese

VNPT SmartCA Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group