HSCV Quảng Trị

HSCV Quảng TrịFree

1.0.9for iPhone, iPad and more
Vietnam Posts and Telecommunications Group
Developer
22.3 MB
Size
Jun 17, 2020
Update Date
Utilities
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
HSCV Quảng Trị Screenshots
HSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị poster
HSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị posterHSCV Quảng Trị poster

About HSCV Quảng Trị

QLVB Quảng Trị là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Thông tin điều hành.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.9

Last updated on Apr 25, 2023
Old Versions
- Cập nhật thêm tính năng và sửa lỗi
Show More
Version History
1.0.9
Apr 25, 2023
- Cập nhật thêm tính năng và sửa lỗi
1.0.8
Mar 30, 2023
- Cập nhật sửa lỗi, cải thiện hiệu năng
1.0.7
Mar 14, 2023
- Sửa lỗi
- Thêm một số tính năng mới
- Tinh chỉnh hiệu năng
1.0.6
Jun 15, 2021
- Lựa chọn vị trí ký
- Đăng ký lịch đơn vị
- Thêm thông tin trích yếu khi chuyển văn bản
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.5
Apr 25, 2021
- Sửa lỗi và cả thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.4
Apr 19, 2021
- Cập nhật văn bản xem để biết
- Cập nhật SSL
- Sửa lỗi và cả thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.3
Dec 11, 2020
- Sửa lỗi và cả thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.2
Nov 16, 2020
Những cập nhật trong phiên bản này:
- Thêm chức năng chuyển xử lý hàng loạt
- Sửa lỗi, cải thiện chất lượng và trải nghiệm
1.0.1
Aug 8, 2020
Những cập nhật trong phiên bản này:
- Sửa lỗi, cải thiện chất lượng và trải nghiệm.
1.0
Jun 17, 2020

HSCV Quảng Trị FAQ

Click here to learn how to download HSCV Quảng Trị in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of HSCV Quảng Trị.
iPhone
Requires iOS 10.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 10.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 10.0 or later.
HSCV Quảng Trị supports English, Laotian, Vietnamese

HSCV Quảng Trị Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group