My Ninh Bình

My Ninh BìnhFree

1.0.8for iPhone, iPad and more
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
My Ninh Bình Screenshots
My Ninh Bình posterMy Ninh Bình posterMy Ninh Bình posterMy Ninh Bình poster
My Ninh Bình posterMy Ninh Bình posterMy Ninh Bình posterMy Ninh Bình poster

About My Ninh Bình

Ứng dụng cho phép người dân tra cứu các tiện ích cơ bản như: Thủ tục hành chính, hồ sơ y tế, quan trắc môi trường, đất đai,... Ngoài ra, người dân có thể tạo phản ánh trên ứng dụng cho chính quyền xử lý và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả công việc của chính quyền.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.8

Last updated on May 22, 2023
Old Versions
Cập nhật một số chức năng mới.
Show More
Version History
1.0.8
May 22, 2023
Cập nhật một số chức năng mới.
1.0.7
Apr 19, 2023
Cập nhật một số tính năng mới cho ứng dụng.
1.0.6
Jan 8, 2023
Thay đổi giao diện, nâng cấp tính năng mới.
1.0.5
Oct 26, 2022
Nâng cấp giao diện, bổ sung tính năng mới.
1.0.4
Oct 10, 2022
Sửa lỗi, nâng cấp cải thiện giao diện, bổ sung tính năng mới
1.0.2
Jan 14, 2022
Điều chỉnh chức năng chi tiết phản ánh
Kết quả xử lý nhiều đơn vị
1.0.1
Oct 13, 2021
Chỉnh sửa giao diện
1.0.0
Sep 30, 2021

My Ninh Bình FAQ

Click here to learn how to download My Ninh Bình in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of My Ninh Bình.
iPhone
Requires iOS 10.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 10.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 10.0 or later.
My Ninh Bình supports English

My Ninh Bình Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group