Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VNPT HRM Screenshots
VNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM poster
VNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM posterVNPT HRM poster

About VNPT HRM

- Tổng quan hệ thống: Phần mềm VNPT HRM là ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự toàn diện, chuyên nghiệp, từ xây dựng Cơ cấu tổ chức, Quản lý hồ sơ nhân sự, Chấm công, Tính lương, quản lý BHYT, BHXH, Thuế TNCN, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá nhân sự qua cây KPIs…Các thông tin về nhân sự được thể hiện cụ thể qua các báo cáo cụ thể hỗ trợ bộ phận HR và chủ doanh nghiệp có những chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp.
- Các phân hệ chức năng:
+ Quản trị nhân sự: Quản lý thông tin danh bạ, đăng ký, phê duyệt nghỉ phép của nhân viên, quản lý thông tin hồ sơ cá nhân, thông tin thu nhập của cá nhân
+ Phân hệ BSC/KPI:
Quản lý Giao KPI cho đơn vị và cá nhân, theo dõi kết quả thực hiện, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện BSC/KPI của đơn vị và nhân viên.
Quản lý đăng ký KRI đơn vị và cá nhân, theo dõi kết quả thực hiện KRI, báo cáo, đánh giá KRI đơn vị và xếp loại hệ số lương P3 cho đơn vị và nhân viên
+ Phân hệ khảo sát:
Tham gia các đợt khảo sát của tập đoàn, thực hiện khảo sát, xem lại các bài khảo sát. Thống kê kết quả đợt khảo sát của đơn vị
Show More

What's New in the Latest Version 1.0

Last updated on Jul 22, 2019
Version History
1.0
Jul 22, 2019

VNPT HRM FAQ

Click here to learn how to download VNPT HRM in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of VNPT HRM.
iPhone
iPad
VNPT HRM supports English

VNPT HRM Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group